บ่อนี้ไม่กลัวแล้ง! ขุดบ่อแบบไหนให้มีน้ำใช้ตลอดปี

ซึ่งสำหรับชาวเกษตรกรนั้นแหล่งน้ำถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก สำหรับการทำเกษตร เช่นนั้น มันจะดีกว่าไหมถ้าหากชาวเกษตรกรทุกท่านนั้น มีแหล่งน้ำที่ใช้ไว้ในยามหน้าแล้งกัน เพราะบ่อน้ำถือว่าสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ว่าถ้าหากเราขุดแบบผิด ๆ นั้นก็จะทำให้เราเปลืองทรัพยากรทางธรรมชาติ และไม่มีบ่อน้ำที่มีประสิทธิภาพด้วยซ้ำ

โดยในวันนี้เรานั้นจะพาไปดูวิธีการขุดบ่อน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้มีการนำเสนอเอาไว้โดยมีหลักการดังนี้…

1.พื้นที่จะขุดจะต้องเป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ

2.ความลึกของสารที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 เมตร เพราะถ้าหากลึกน้อยกว่านี้จะไม่สามารถเก็บน้ำได้เพียงพอเพราะน้ำจะระเหยจากบอกทุกๆวันละ 3 มิลลิเมตร

3.ดินที่ขุดขึ้นมานั้นนำมาวางกองไว้บริเวณรอบรอบขอบสระโดยกองให้อยู่ห่างจากขอบสระประมาณ 1-2 เมตรเพื่อให้เป็นที่สำหรับกันดินไหลลงบ่อ

4.กองดินนั้นอยากลองปิดขอบสระจนหมดให้มีพื้นที่พอที่ทำให้น้ำสามารถไหลเข้าบ่อได้ง่ายๆ

5. ควรมีความลาดเอียงในระดับหนึ่งต่อหนึ่งถ้ามีความลึกประมาณ 4 เมตรขึ้นไปต้องมีการขุดตะพักเพื่อป้องกันตลิ่งทรุด ในช่วงที่มีน้ำน้อยในบ่อด้วย

ตัวอย่างบ่อน้ำในแบบต่างๆมาลองดูกันเลย…