นายกฯ ประกาศประเทศไทยในปี 2579 จะเป็น ‘ประเทศรายได้สูง’

โดยในล่าสุดนี้ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเข้าร่วมกับการประชุมสมัชชา สหประชาชาติสมัย สามัญครั้งที่ 74 ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 กันยายนโดยในเวลาเมื่อประมาณ 12.05 น.

โดยทางพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารAsia Society ซึ่งอันได้แก่มาดาม โจเซ็ฟ ซีราน ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Asia Society คุณทอม นากอร์สกี้ รองประธานบริหาร Asia Society และแขกรับเชิญด้วยหลังจากที่ได้รับประทานอาหารเสร็จสิ้นก็ได้มีการกล่าวในเรื่องของ การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนระหว่างประเทศ จากความแข็งแกร่งภายในสังคมไทย

รัฐมนตรี โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีการมากล่าว ปาฐกถา และถือเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีของนายกรัฐมนตรีไทยจึงได้มีการขอบคุณ Asia Society ที่ได้มีการดำเนินบทบาทอย่างแข็งขัน และส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหรัฐเป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี และรู้สึกภาคภูมิใจที่ทำประเทศไทยจึงเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่รู้สึกเป็นมิตรและมีภาคีสัญญาสัญญาของสหรัฐจึงได้มีความสัมพันธ์ทางด้านวิภาคีไทย- สหรัฐแดงที่สร้างเสถียรภาพนำสู่ความเจริญสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ประเทศไทยยังปานาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบททางโลกซึ่งได้มีการส่งผลต่อเสถียรของสภาพสังคมและสวัสดิการความเป็นอยู่ของประชาชน

และภายใต้ความท้าทายเหล่านี้จะทำให้ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสันติภาพและเสถียรภาพในการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมได้อย่างต่อเนื่องและเป็นภูมิภาคที่มีการเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับเอเชียตะวันออกเอเชียใต้หรือทางฝ่ายสหรัฐโดยในปัจจุบันได้มีการเรียกว่าอินโดแปซิฟิก

โดยได้ว่าเป็นภูมิภาคแห่งโอกาสเพราะว่ามีประชาชนประชากรร่วมกันแล้ว 3 พันล้านคนอาศัยอยู่ในวัยทำงานโดยอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและเป็นศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายสาขาอันสำคัญในครั้งนี้ประเทศไทยจึงดำเนินนโยบายเพื่อการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนอย่างยั่งยืนในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาคที่ร่วมกันคิดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทางประเทศไทยและสามารถแสดงบทบาทนำดังกล่าวได้ดีมากยิ่งขึ้น

และในทางนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงการพัฒนาประเทศไทยว่าในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีการวางรากฐานต่างๆและยังให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของประชาชน และในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีการปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนนักธุรกิจในทางด้านสังค มโดยทางรัฐบาลมีการประกาศต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และได้กำกับการดูแลจัดการปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายคือจะทำให้ประเทศไทยมีรายได้สูงภายในปี 2579 และมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

โดยการที่ได้เป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปีนี้ไม่เพียงแต่เน้นการมุ่งสู่อนาคตและเสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงการของอาเซียนให้มีความเข้มแข็งแต่ยังต้องการเป็นหลักให้กับภูมิภาคหนังอินโดแปซิฟิก และยังจำเป็นแสวงหาความร่วมมือและสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น กับประเทศนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศคู่เจรจาของอาเซียนต่างๆให้ ในภายใต้แนวคิดคือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยิ่งยืน