อนุมัติงบกลาง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 29 จังหวัด ช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000 บาท

โดยในวันที่ 24 กันยายนนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมีการให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอุทกภัยซึ่งได้มีการนำเรื่องนี้ เข้าไปที่ประชุมแล้ว โดยในส่วนของการช่วยเหลือนั้น จะมีการช่วยเหลือให้ครอบครัวละ 5,000 บาทใน 29 จังหวัดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและยังมีการช่วยเหลือในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอีกด้วย

โดยงบประมาณที่จะใช้นั้นจะเป็นงบการโดยในตอนนี้ ได้มีการจัดทำเรียบร้อยแล้วซึ่งมีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทำการรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะมีการรักษามาตรฐานระยะสั้น และมีมาตรการระยะยาว เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้ประชาชนนั้นสามารถกลับเข้าอยู่ในที่พักอาศัยของตัวเองให้ไวที่สุด เพื่อทำให้ประชาชนและมีแรงกำลังใจ โดยรัฐบาลนั้นจะต้องการทำให้เร็วที่สุดทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ได้

โดยเงินดังกล่าวนี้จะไปถึงประชาชนเมื่อไหร่ซึ่งทางนายพลเอกประวิตรจะได้มีการบอกว่า คิดว่าเงินทั้งหมดจะถึงประชาชนทุกครัวเรือนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้และจะมีการยืนยันทำให้เร็วที่สุดโดยในตอนนี้ได้มีการส่งมอบให้ทางกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว และไม่จำเป็นจะต้องมีการประเมินก่อนจ่ายแล้ว

ในทางนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆก็ได้มีกรรมกำลังสำรวจและมีการกำชับไม่ให้เกิดการทุจริตซึ่งมีการกำชับไว้เป็นที่เรียบร้อยโดยทางรัฐบาลนั้นจะทำทุกอย่างให้โปร่งใสไม่คลุมเครือและให้เงินถึงมือประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลนั้นจะเยียวยาเงินตามความเป็นจริงจะเกิดจากขาดมั่วซั่วไม่ได้ซึ่งในตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินให้เร็วที่สุด

พล.อ.อนุพงษ์ ได้มีการกล่าวว่าการจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวละ 5,000 บาทนั้นยังไม่รวมกับการจ่ายเงินในเรื่องของที่อยู่อาศัยเสียหายและจะต้องได้รับการซ่อมแซมซึ่งในตรงนี้จะมีการเข้าสำรวจอีกครั้งรวมถึงความเสียหายทางด้านเกษตรโดยสรุปพื้นฐานแล้วการช่วยเหลือนั้นตรงนี้ก็จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมครมอีกครั้งเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์

และสำหรับการซ่อมแซมบ้างนะถ้าหากเป็นเงินเล็กๆน้อยๆท้องถิ่นต้องแต่ถ้าเป็นบ้านเรือนเสียหายหรือพังทั้งหลังจำเป็นจะต้องใช้เงินของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือโดยจะมีการซ่อมแซมบ้านเรือนให้เร็วที่สุดโดยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในครั้งนี้จำนวน 29 จังหวัดจะมีวงเงินตั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด 7,642 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โดยจะแบ่งให้ครอบครัวละ 5,000 บาทและอีกส่วนแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายและมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือ

1. น้ำจะต้องพ่วงถึงบ้านที่พักที่อยู่อาศัยโดยฉับพลันทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

2. บ้านพักถูกน้ำท่วมค่ะไม่ต่ำกว่า 7 วันจนเข้าของได้รับความเสียหาย

3.บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

โดยการช่วยเหลือในมาตรการครั้งนี้จำเป็นจะต้องมีบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบภัยสาธารณภัยหรือเขตสาธารณภัยฉุกเฉินโดยจะมีกระทรวงมหาดไทยดำเนินสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนซึ่งจะต้องมีการผ่านประชาคมหมู่บ้านและมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ทางอำเภอออกให้ ..