เลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ย ใช้พื้นที่นิดเดียว! แต่รับเงินได้หลักแสน!

ไส้เดือนเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในดิน ซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวเกษตรกรมาอย่างมากมายแล้วนับไม่ถ้วนโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับคุณขจรเกียรติ บรรเลงจิตเจ้าของฟาร์มไส้เดือน ที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยข่าวนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงไส้เดือนเลยก็ว่าได้

โดยกล่าวนั้นได้มีการนำพื้นที่เพียงแค่ 2 งาน จากที่เคยทำบ่อปูนปลาถูกปรับใช้มาเป็นเบาะขยายพันธุ์ไส้เดือนเบอเริ่มต้นมาจากการซื้อไส้เดือน โดยซื้อพ่อและแม่ไส้เดือนพันธุ์แอฟริกา 4 กิโลกรัมในราคา 3200 บาท สาเหตุที่ใช้สายพันธุ์นี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่มีขนาดตัวใหญ่และก้อนมูลโตและเป็นสายพันธุ์เดียวที่อยู่บนดินชั้นบน กินซะตัดซากพืชอินทรีย์วัสดุบนพื้นผิวดินและถ่ายมูลลงไปในผิวดินทำให้เกิดการแยกปุ๋ยได้ง่ายโดยจะมีการนำมาเลี้ยงในบ่อประมาณ 2 คูณ 4 เมตรและใส่มูลโค 40 กระกอบ

โดยไส้เดือน 40 กก. เลี้ยงไป60วัน จะทีก่ีเพิ่มจำนวนมากขึ้น อีก 22 กก. ซึ่งนี้ก็เพียงพอต่อการ ทำปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อค้าขายภายใน 3 อาทิตย์ โดยปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ผลิตออกมานั้นจะมีแร่ธาตุอาหารที่เหมาะสมกับต้นไม้เป็นอย่างมาก โดยจำเป็นต้องใช้มูลวัวและมูลไก่มาผสมซึ่งถ้าหาก โดยถ้าหากใช้มูลวัวอย่างเดียวก็นำให้โครงดินไม่ร่วน อันแน่นเกินไป ทำให้ไส้เดือนชอนไชไม่ได้ โดยจะนำมาผสมกันในอัตราส่วนมูลโค 5 ส่วน / มูลไก่ 1 ส่วนและก้อนเห็นเก่า 1 ส่วน จากนั้นก็พักนาน 2 อาทิตย์เพื่อใ้อุณหภูมิเย็นลง โดยจะทำก่อนที่จะนำไปเลี้ยงไส้เดือนซึ่งจะต้องนำส่วนผสมดังกล่าวนี้ไปผสมกับรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในอัตราส่วนรำ 1 กิโลกรัมต่อส่วนผสม 200 กิโลกรัม จากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันและบรรจุใส่ถุงพลาสติกกระสอบปุ๋ยจำนวน 10 กิโลกรัมต่อถุงพร้อมกับใส่ใส้เดือน 2 ขีดอ่อน 1 กระสอบและไปวางไว้ในโรงเรือนที่ ลม โกร่ก

และเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนจนเกินไปควรจะมีการติดตั้งสปริงเกอร์และปล่อยน้ำด้านบนหลังคาเพื่อกระตุ้นให้ไส้เดือนชอนไชหากินอาหารในกระสอบปุ๋ยซึ่งก็จะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือน จำนวน 160กก. ขายได้กก.ละ 10 บาท และขายไส้เดือนได้อีก 22 กก. ขายให้บ่อปลาอีก กก.ละ 500 บาท

การเลี้ยงไส้เดือนสูตรนี้ จะใช้พื้นที่ประมาณ 25 ตารางวา ใช้เงินลงทุนเพียงแค่ 3,800 บาท เท่านั้น ใช้เวลาเพียงแค่ 3 อาทิตย์ก็สร้างรายได้ 27,000 บาท โดยในบ้างครั้งก็สามารถสร้างรายให้ครอบครัวเดือนละ 120,000 บาท (ยังไม่หักต้นทุน) เพราะมีชาวสวนเกษตรอินทรีย์และบ่อกุ้งติดต่อขอซื้อมาอย่างต่อเนื่อง สนใจจะเรียนรู้ดูงานสอบถามได้ที่ 09-2258-6598 กันเลย