You are here
หน้าแรก > เกษตร > มะนาว เปลือกผิวดำ เกิดจากอะไรกันนะแล้วจะแก้ และป้องกันแบบไหน

มะนาว เปลือกผิวดำ เกิดจากอะไรกันนะแล้วจะแก้ และป้องกันแบบไหน

“มะนาว” ถือเป็นพืชสวนครัวที่อยู่คู่กับครัวไทยมาอย่างยาวนาน จึงขายได้ราคาดี ยิ่งช่วงหน้าแล้งแล้ว ราคายิ่งพุ่งสูงขึ้นมาก และยังสามารถปลูกมะนาวได้เองที่บ้าน พันธุ์มะนาวที่จะปลูก ควรเป็นพันธุ์ที่ออกดอกง่าย ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี ที่นิยมปลูกก็ได้แก่ พันธุ์แป้นรำไพ แป้นพวง แป้นจริยา และ มะนาวเเป้นพันธุ์อื่นๆ และปัญหาที่พบในการปลูกมะนานนั้น หากปลูกแล้วผิวของเปลือกมะนาวเป็นสีน้ำตาลดำ ไม่เขียวเหมือนแต่ก่อน เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ

อาการของผลมะนาวที่ผิวของเปลือกมะนาวเป็นสีน้ำตาลดำ เกิดจากการเข้าทำลายของ “ไรสนิม” ไรชนิดนี้มีขนาดเล็กมาก มีวงจรชีวิตตั้งแต่ฟักออกจากไข่ถึงตัวเต็มวัย ใช้เวลา 7-12 วัน การเข้าทำลายด้วยการดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผลและใบ เข้าทำลายได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เพศเมียวางไข่ได้คราวละ 400-500 ฟอง การดูดกินที่ผลและใบ ภายใน 2 สัปดาห์ ผลมะนาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมดำปรากฏให้เห็น

หากพิจารณาตามความเป็นจริงแล้ว แสดงว่าไรสนิมชนิดนี้ต้องการน้ำมันจากผิวเปลือกมะนาวนำไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะเดียวกันตัวไรสนิมอาจผลิตสารบางอย่างออกมาเปลี่ยนเปลือกสีเขียวให้เป็นสีน้ำตาลอมดำ นอกจากนี้ เปลือกมะนาวจะแข็งกระด้างและแห้ง ส่งผลทำให้มะนาวแคระแกร็น ปริมาณน้ำมะนาวลดลง การระบาดของไรชนิดนี้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เกิดกับผลที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของทรงพุ่ม หรืออาจเป็นร่มเงาของต้นไม้ข้างเคียง หรือร่มเงาของอาคารที่อยู่อาศัย

วิธีแก้ไข


ต้องตัดแต่งทรงพุ่มให้แสงแดดส่องได้ทั่ว และตัดต้นไม้ข้างเคียงออกบ้าง ส่วนอยู่ใต้ร่มเงาอาคารที่พักอาศัยดังกล่าว จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกไปให้ได้รับแสงแดด อย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง หากยังพบมีการระบาดอยู่บ้างให้ฉีดพ่นด้วย กำมะถันผง ที่มีจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุการเกษตรทั่วไป อัตรา 60 กรัม ต่อน้ำ 1 ปี๊บ หรือ 20 ลิตร ฉีดเพียง 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน อาการผลสีม่วงอมดำจะหมดไป

แต่ทั้งนี้ ต้องทิ้งระยะเวลาไว้ 3 วัน ก่อนเก็บผลมะนาวไปบริโภค หรือจำหน่ายต่อไป

Loading...

Similar Articles

Top