You are here
หน้าแรก > เกษตร > เกษตรกรยุค 4.0 ใช้ “โดรน” ฉีดพ่นพืชแทนแรงคน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

เกษตรกรยุค 4.0 ใช้ “โดรน” ฉีดพ่นพืชแทนแรงคน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

ปัจจุบันนั้นปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาไปมาก การใช้ “โดรน” นำมาปรับใช้ในการทำเกษตร สำหรับฉีดพ่นปุ๋ย และสารชีวภัณฑ์ สำหรับการเกษตร จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง เพื่อลดต้นทุนเเละเพิ่มผลผลิต ในยุคเกษตร 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชแบบเดิมๆ มาเป็นการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ยุคที่มีแรงงานน้อย ค่าจ้างแพง และที่สำคัญสามารถประหยัดเวลาได้อีก

นางสุดารัตน์ หงษ์สำริด อายุ 45 ปี ชาวบ้านวังจิก หมู่ 8 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร มีอาชีพทำนา และทำนา 22 ไร่ อยู่ที่บริเวณ หมู่ 3 บ้านวังเทโพธิ์ ต.วังจิก เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรรวมถึงค่าจ้างแรงงานที่จะจ้างคนงานเพื่อทำการฉีดพ่นสาร หรือฮอร์โมนบำรุงพืช ฉีดสารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา นับวันจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาตนเองจึงตัดสินใจใช้บริการว่าจ้างโดรนเพื่อมาทำการฉีดพ่นสารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งได้ศึกษามาแล้วว่าการใช้โดรนฉีดพ่นยาฆ่าแมลง หรือ ใช้ฮอร์โมนฉีดพ่นให้กับต้นข้าวเป็นการทำการเกษตรที่ได้ผลในยุคนี้ เนื่องจากการใช้โดรนสามารถควบคุมปริมาณการใช้ปุ๋ย ได้ด้วยระบบที่มีมาตรฐาน ซึ่งถ้าการใช้คนลงไปฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีในแปลงนา

ซึ่งนอกจากจะหาคนรับจ้างได้ยากแล้วยังต้องเสี่ยงกับสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย อีกทั้งถ้าใช้แรงงานคนในการดำเนินการก็จะต้องลงไปเหยียบย่ำต้นข้าว เพราะว่าการปลูกข้าวในหนึ่งฤดูกาลต้องฉีดพ่น ให้ปุ๋ย อย่างน้อย 3-4 ครั้ง แต่เมื่อมาใช้โดรนบินเพื่อฉีดพ่นปุ๋ย ปัญหาดังกล่าวข้างต้นก็หมดไป

ในส่วนของ นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล “ป.ใหม่” ซึ่งเป็นเจ้าของทีมงานปลัดใหม่พิจิตร ที่เป็นผู้รับจ้างใช้โดรนในการฉีดพ่นให้ปุ๋ย-ยา กับพืชด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่นี้ เล่าว่า ญาติพี่น้องมีอาชีพทำนา ประสบปัญหาขาดแรงงานภาคการเกษตร

จึงเกิดแนวคิดลงทุนไปซื้อโดรนที่สามารถบรรจุน้ำได้คราวละ 10 ลิตร ที่ผสมกับปุ๋ย-ยา ในการฉีดพ่น ขึ้นบิน 1 ครั้ง จะฉีดพ่นได้คราวละ 3-4 ไร่ ต้องนำเครื่องลงมาเติมน้ำและเติมสารหรือฮอร์โมนจุลินทรีย์ที่ใช้ฉีดพ่น แรกๆก็ใช้ในครอบครัวและญาติพี่น้อง แต่มีเพื่อนบ้านมาติดต่อว่าจ้างก็เลยทำเป็นอาชีพเสริมในช่วงวันหยุดและตอนเย็น

โดยคิดค่าบริการในการฉีดพ่นไร่ละ 59 บาท ส่วนสารเคมี-ปุ๋ย-ยา-ฮอร์โมนสารชีวภาพ เจ้าของไร่-นา ต้องจัดหามาเอง การทำงานพื้นที่ 1 ไร่ ใช้โดรนฉีดพ่นใช้เวลาแค่เพียง 2-3 นาที ต่อ ไร่ เท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ผลและได้มาตรฐาน

Loading...

Similar Articles

Top