You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > คลังเตรียมปรับวิธีเก็บภาษี! ตามขนาดของเครื่องยนต์ และค่าการปล่อยไอเสีย

คลังเตรียมปรับวิธีเก็บภาษี! ตามขนาดของเครื่องยนต์ และค่าการปล่อยไอเสีย

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย เนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย ที่สำคัญยังส่งผลต่อ สิงห์บิ๊กไบค์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ โดยจะคิดภาษีตามขนาดของเครื่องยนต์ (ซีซี) เพื่อส่งเสริมให้รักษาสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เร็วๆ นี้ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการภาษีสำหรับยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ระยะสอง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและรูปแบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนต์ใหม่ จากเดิมคิดภาษีตามขนาดของเครื่องยนต์ (ซีซี) เปลี่ยนเป็นการคิดภาษีตามค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับภาษีรถยนต์ เพื่อต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลง

ส่วนแนวทางการจัดเก็บภาษีจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เก็บภาษีตามขนาดเครื่องยนต์ในช่วง 2.5-9% เปลี่ยนเป็นตามขนาดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ซึ่งเพิ่มเป็น 3-18% ซึ่งจะส่งผลให้รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก หรือมีเทคโนโลยีการใช้น้ำมันน้อยได้รับผลเล็กน้อยหรือาจเสียภาษีต่ำลง แต่ในทางกลับกันหากเป็นรถขนาดใหญ่ หรือรถบิ๊กไบก์ที่มีการใช้น้ำมันและปล่อยมลพิษเยอะก็อาจถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
“อัตราภาษีเดิมรถบิ๊กไบค์จะเสียภาษีสูงสุดที่ 9% แต่ภาษีใหม่เก็บสูงสุด 18 % ทำให้มีต้นทุนเพิ่มอีก 9% ดังนั้น ถ้ารถบิ๊กไบค์คันละ 1 ล้านบาท ราคาอาจสูงขึ้นจากเดิมอีก 9 หมื่นบาท หรือหากเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กทั่วไป คันละ 5 หมื่นบาท ก็อาจขึ้นแค่คันละ 250 บาท แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการเทคโนโลยีการผลิตของผู้ประกอบการด้วย ถ้าปล่อยก๊าซพิษน้อยลงก็จะได้ประโยชน์จากภาษีครั้งนี้” รายงานข่าว ระบุ

โดยหาก ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดเก็บภาษีดังกล่าว คาดว่าอัตราภาษีจะเริ่มบังคับใช้ในปี 2563 โดยระหว่างนี้จะให้เวลากับผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าปรับตัว ซึ่งการเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์จะเรียกเก็บเฉพาะรถใหม่ที่ออกมาจากโรงงาน หรือนำเข้ามาเพียงครั้งเดียว ซึ่งการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีครั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้มีเป้าหมายต้องการรีดเก็บภาษีจากประชาชน แต่ต้องการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาเทคโนโลยีรถมอเตอร์ไซค์ให้ปล่อยก๊าซพิษลดลงแก้ปัญหาฝุ่นพิษในอากาศ

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ใหม่ตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาดว่าจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตร เสียภาษี 3%

2. กลุ่มที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50-100 กรัมต่อกิโลเมตร เสียภาษี 5%

3. กลุ่มที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 100-130 กรัมต่อกิโลเมตร เสียภาษี 9%

4. กลุ่มที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 130 กรัมต่อกิโลเมตรขึ้นไป เสีย 18%

ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่ตามค่าการปล่อยมลพิษ กลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ รถบิ๊กไบก์ เนื่องจากมีการปล่อยค่าไอเสียค่อนข้างมากและเป็นผลจากการใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่

Loading...

Similar Articles

Top