สธ.อนุญาตให้ชาวบ้าน “ปลูกใบกระท่อม” ได้ แต่ยังมีข้อห้ามดังต่อไปนี้..อ่านด่วน!!

ใบกระท่อม เป็นไม้ยืนต้นที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศไทยและมาเลเซีย สามารถพบได้ในเขตร้อนและกึ่งร้อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปแอฟริกา แต่ในเมืองไทยยังเป็นเรื่องที่ผิดกฏหมาย เพราะพบว่ามีการ น้ำใบกระท่อมไปผสมกับยาแก้ไอ น้ำอัดลม ยาคลายกล้ามเนื้อ กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นๆ เพื่อแต่งรส ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ 4 คูณ 100 เพื่อให้รู้สึกสนุกสนาน มึนเมา ขาดสติได้

ต่อมาในวันที่ 7 สิงหาคม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งตนเป็นประธานแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้เข้าหารือร่วมกับกรรมการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ ในการหารือ

 

 

ซึ่งเบื้องต้นในเรื่องของกระท่อมนั้น ยังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 คือ ห้ามปลูกห้ามจำหน่าย ยกเว้นบางกรณีซึ่งต้องมาขอกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยขณะนี้ได้อนุญาตในบางพื้นที่ ไม่ใช่ว่าอนุญาตให้ทุกครอบครัวปลูก ซึ่งได้มีการคัดเลือกเป็นบางพื้นที่ คือ

อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้ปลูกได้เพียงบ้านละ 3 ต้น และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตลอด ซึ่งการอนุญาตนั้นเนื่องจากวิถีชาวบ้าน แต่ยังไม่ได้อนุญาตแบบเปิดกว้างแต่อย่างไร ซึ่งการคัดเลือกพื้นที่ที่ปลูกเป็นการดำเนินการของทาง ป.ป.ส. ส่วนเรื่องกัญชาก็เช่นกัน ยังไม่อนุญาตยกเว้นการศึกษาวิจัยเท่านั้น

 

 

ใบกระท่อม จัดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถูกยกระดับให้อยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับกัญชา อยู่ในการควบคุมของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 โดยผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท ซึ่ง พ.ร.บ.นี้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล :  kaijeaw.com

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.