You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > นายกฯ ผุดไอเดีย! แก้ปัญหารถติดกรุงเทพฯ เรื้อรัง

นายกฯ ผุดไอเดีย! แก้ปัญหารถติดกรุงเทพฯ เรื้อรัง

ปัญหารถติดในกรุงเทพฯ ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ไม่อาจแก้ปัญหานี้ได้ ล่าสุดจากเฟซบุ๊คคุณ Wassana Nanuam นายกฯได้กล่าวถึงปัญหาการจราจรนี้โดยการนำรถเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วที่จอดเสียอยู่ข้างถนน นำไปทิ้งทะเล เพื่อทำปะการัง เพื่อแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพฯ

“พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึง การแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า มีการจอดรถข้างถนนในถนนที่ไม่ควรจอด
หรือบางทีก็จอดตายทิ้งไว้ ไม่มีคนดูแล ซึ่งได้สั่งการไปแล้วให้ลากทิ้ง ให้หมด รถเก่าๆ สับปะรังเค ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่มีคดี ที่จอดทิ้งไว้ใต้ทางด่วน ทำให้บ้านเมืองไม่เรียบร้อยต้องลากไปทิ้ง ถ้าไปทิ้งที่ไหนไม่ได้ ก็เอาไปทำปะการัง
ส่วนรถของประชาชนนั้น ทิ้งไม่ได้อยู่แล้ว แต่ต้องไปเสียค่าปรับ ไม่อย่างนั้นการจราจรก็ติดอยู่อย่างนี้ ทุกคนต้องการความสะดวกทั้งหมดแล้วจะทำอย่างไร ถ้าไม่ใช้กฎหมายก็ไม่มีทางอื่น”

Loading...

Similar Articles

Top