You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > ราคายาเอกชนแพงมาก! พาณิชย์เตรียมตั้ง ‘โรงพยาบาลธงฟ้า’ ราคาถูกช่วยประชาชน

ราคายาเอกชนแพงมาก! พาณิชย์เตรียมตั้ง ‘โรงพยาบาลธงฟ้า’ ราคาถูกช่วยประชาชน

จากกรณีค่ารักษาพยาบาลและค่ายาจากโรงพยาบาลเอกชนที่แพงเกินจริง ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง เดือดร้อนไปถึง กรมการค้าภายใน ซึ่งอยู่ในการดูแลของกระทรวงพาณิชย์ จึงปิ้งไอเดียทำ “โรงพยาบาลธงฟ้า” หวังให้เป็นทางเลือกของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่แพงเกินจริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีแนวคิดจะจัดทำโครงการ “โรงพยาบาลธงฟ้า” โดยจะเชิญชวนโรงพยาบาลเอกชน ที่คิดค่ายาและค่ารักษาพยาบาลไม่แพงเกินจริง ให้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เป็นทางเลือกของประชาชนที่ต้องการใช้บริการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน

เพราะปัจจุบันยังมีโรงพยาบาลเอกชนกว่า 100 แห่ง หรือประมาณ 30-40% ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด คิดค่ายา และค่ารักษาไม่แพงมากนัก เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน ซึ่งถ้าโรงพยาบาลเอกชนรายใดเข้าร่วม กรมฯจะมอบตราสัญลักษณ์ให้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และมาใช้บริการ

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการ ดังกล่าว น่าจะเป็นรูปธรรมหลังจากที่กรมได้ข้อมูลราคาซื้อ และขายยา เวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลเอกชนครบถ้วนทุกรายก่อน การส่งข้อมูลดังกล่าว เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล โดยโรงพยาบาลต้องแจ้งราคามาที่กรมภายใน 45 วัน หรือภายในกลางเดือน ก.ค.62

นอกจากนี้ ตั้งแต่กลางเดือน ก.ค.เป็นต้นไป กรมยังเตรียมเชิญโรงพยาบาลเอกชนประมาณ 70 ราย ที่คิดค่ายา ค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริงมาสอบถามข้อเท็จจริงและสาเหตุที่คิดราคาสูงเกินจริงมากๆ เพราะจากการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนราคายา เวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลส่งมาให้กรมในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว พบว่ายาบางชนิด โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง มีส่วนต่างของราคาซื้อและขายสูงถึง 29.33%-8,766.79% และมีกำไรตั้งแต่ 47.73-16,566.67% เช่น ยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด มีต้นทุนนำเข้า 140,000 บาท แต่คิดราคาจากผู้ป่วยถึง 400,000 บาท เป็นต้น

หากโรงพยาบาลชี้แจงเหตุผลไม่ได้ จะดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนกรณีที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด โดยเฉพาะราคายาและค่าบริการทางการแพทย์นั้น เป็นไปไม่ได้แน่นอน เพราะกระทรวงสาธารณสุข จะมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลจรรยาบรรณของแพทย์ ตัวยา ขั้นตอนการรักษา เป็นต้น แต่กระทรวงพาณิชย์ จะมี พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ที่ใช้กำกับดูแลราคาสินค้า รวมถึงยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค

อย่างไรก็ดี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก กรมการค้าภายในว่า กรมฯ จะเดินหน้าดูแลค่ายาและค่ารักษาพยาบาลให้เกิดความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักสากลทั่วโลก ที่หลายประเทศ ดำเนินการแล้ว อย่างล่าสุด นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกประกาศให้ค่ายาและค่ารักษาพยาบาลเป็นสินค้าที่ต้องเป็นราคาที่แท้จริง และต้องแสดงให้สาธารณชนได้รับทราบ

การไลฟ์สดครั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากได้แสดงความชื่นชม และต้องการให้ขยายการดูแลราคายากับค่ารักษาพยาบาลในคลินิกด้วย

Loading...

Similar Articles

Top