You are here
หน้าแรก > เกษตร > ปลูกมะนาวในเข่งให้ลูกดก หนีน้ำท่วม ปลูกกินเอง สร้างรายได้ในครัวเรือน

ปลูกมะนาวในเข่งให้ลูกดก หนีน้ำท่วม ปลูกกินเอง สร้างรายได้ในครัวเรือน

การปลูกมะนาวลงเข่ง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการปลูกผักช่วงฤดูฝน ยามเกิดน้ำท่วมก็สามารถเคลื่อนย้ายหนีได้ทันที ไม่ต้องปล่อยให้ยืนต้นตาย แถมให้ผลดกเหมือนปลูกในดิน หรือบ้านใครไม่มีที่รับแสงได้ตลอดทั้งวัน ก็สามารถย้ายเข่งออกไปรับแสงที่หน้าหรือหลังบ้านได้ ตอนเย็นกลับมาก็ย้ายเข้าที่เดิมได้อย่างสะดวก สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ง่ายๆอีกด้วย ทำอย่างไรไปติดตามกันเลย

การเตรียมอุปกรณ์

1. เข่งพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร
2. ถังรดน้ำ
3. ไม้ค้ำยันลำต้น
4. เชือก
5. จอบ
6. กิ่งพันธ์มะนาว
7. ดินปลูกต้นไม้
8. ปุ๋ยคอกหมัก (ปุ๋ยคอกควรหมักไว้อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ก๊าซในมูลสัตว์หมดเพื่อป้องกันรากมีปัญหา)
9. ขุยมะพร้าว
10. เปลือกถั่วเขียว

ขั้นตอนการปลูก

1. ผสมดิน โดยใช้อัตราส่วนผสม 3 : 1 : 1 : 1 คือ ดินปลูก 3 ส่วน + ขุยมะพร้าว 1 ส่วน + ปุ๋ยคอกหมัก 1 ส่วน + เปลือกถั่วเขียว 1 ส่วน นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้า นำใส่เข่งโดยใส่ดินที่ผสมแล้วให้ได้ประมาณ 3 ส่วน 4 ของเข่ง

2. นำกิ่งพันธ์มะนาวที่เตรียมไว้ใส่ลงในเข่ง จัดให้อยู่ในตำแหน่งกลางเข่ง แล้วใส่ไม้ค้ำ ผูกเชือกค้ำกิ่งมะนาวกับไม้ค้ำเพื่อป้องกันต้นมะนาวล้ม ในระหว่างที่นำต้นมะนาวลงเข่งพยายามจัดแต่งต้นมะนาวให้ตรง ไม่ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

3. นำดินส่วนที่เหลือใส่ให้เต็มเข่ง กดให้แน่นพอประมาณ แล้วใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ประมาณ 1 กำมือ แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม

ข้อดีของการปลูกในเข่ง

1. ใช้พื้นที่น้อยเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่ที่จำกัด เพราะการปลูกในเข่งเราจะใช้พื้นที่น้อยกว่าการปลูกโดยปกติ สามารถปลูกในระยะชิดโดยที่รากไม่ไปรบกวนต้นอื่น

2. การปลูกในเข่งจะทำให้พืชนั้นต้นจะเติบโตได้เร็วกว่าปลูกลงดิน เพราะดินปลูกมีความร่วนซุยและโปร่ง ดินปลูกหรือวัสดุปลูกที่ผสมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดทำให้ดินเหมาะสมกับพืชนั้นๆ และสามารถระบายอากาศได้ดี รากพืชสามารถดึงเอาแร่ธาตุที่มีประโยชน์ในอากาศไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้รากพืชหาอาหารได้ดี

3. ให้ผลผลิตเร็วกว่าการปลูกลงดิน

4. ดูแลรักษาง่าย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและกำจัดโรค แมลง วัชพืช โดยเฉพาะโรคทางดิน และการห่อผลมะนาวง่าย

5. สามารถบังคับการออกดอกติดผล ควบคุมคุณภาพ และรสชาติได้ ดีกว่าปลูกลงดิน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในฤดูหรือนอกฤดู เนื่องจากเราสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย น้ำ หรืออื่นๆ ทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบได้ตามต้องการได้

6. การปลูกในเข่งนั้นสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถเคลื่อนย้ายเข่งออกไปรับแสงที่หน้าหรือหลังบ้านได้ ตอนเย็นกลับมาก็ย้ายเข้าที่เดิมได้อย่างสะดวก เกิดน้ำท่วมก็สามารถเคลื่อนย้ายหนีได้ทันที

Loading...

Similar Articles

Top