You are here
หน้าแรก > เกษตร > พระเทพฯ ทรงพระราชทาน สูตรปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักให้แก่พสกนิกรชาวไทย

พระเทพฯ ทรงพระราชทาน สูตรปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักให้แก่พสกนิกรชาวไทย

คนไทยนั้นถือว่าโชคดีเป็นอย่างมากเพราะประเทศไทยได้มีโครงการพระราชดำริที่พ่อหลวงคอยดูแลและเอาใจใส่คนไทยเป็นพิเศษซึ่งท่านก็ให้ทั้งความรู้ในเรื่องหลายๆเรื่องรวมถึงทางด้านเกษตรให้กับคนไทยได้อย่างมากมายซึ่งนั่นก็ถือเป็นโชคดีของคนไทยที่ได้เกิดมาในบนแผ่นดินที่อยู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของทุกพระองค์ท่าน

เช่นเดียวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งพระองค์นั้นก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนคอยหาโครงการดีๆเพื่อทำโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาให้ประชาชนของพระองค์สามารถเลี้ยงตนบนแผ่นดินไทยได้

และในวันนี้ทางทีมงานนั้นจะพาทุกคนไปดูปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานซึ่งเป็นปุ๋ยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ทรงมีพระราชานุญาตให้มีการเผยแพร่สูตรปุ๋ยหมักดังกล่าวนี้ให้กับประชาชนและชาวเกษตรกร โดยปุ๋ยสูตรนี้เป็นสูตรที่พระองค์ท่านได้ทรงศึกษาและทำการศึกษาเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักโดยเฉพาะซึ่งก็มีการเผยแพร่พร้อมทั้งเขียนขั้นตอนวิธีการทำด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองอีกทั้งยังมีการวาดตัวการ์ตูนเพื่อให้ดูน่าอ่านมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ซึ่งท่านก็ได้มีการอธิบายได้อย่างละเอียดว่าทำไมต้องใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยหมักนั้นมีประโยชน์อะไรและวัสดุที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมักนั้นจะมีอะไรโดยจุดประสงค์หลักที่ท่านนั้นต้องการเผยแพร่ให้กับประชาชนนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านต้องการให้เกษตรกรสามารถประหยัดต้นทุนในการทำเกษตรได้นั่นเอง

โดยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสามารถทำกันเองได้ที่บ้านอีกทั้งยังทำได้ง่ายและประหยัดต้นทุนเป็นอย่างมากซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆที่จะต้องซื้อเป็นจำนวนมากและมีราคาแพงโดยการใช้ปุ๋ยหมักนั้นจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้เกือบถึงครึ่งนึงอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับชาวเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางกรมเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินมีการเผยแพร่ปุ๋ยสูตรพระราชทานนี้ให้กับชาวเกษตรกรตั้งแต่ปีพ.ศ 2557 โดยทางกรมพัฒนาที่ดินนั้นก็มีการตั้งเป้าหมายในการเผยแพร่ปุ๋ยสูตรพระราชทานสู่พี่น้องชาวเกษตรกรนั้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 ตันอีกทั้งยังมีการสนับสนุนในเรื่องของทางด้านวัสดุให้กับชาวเกษตรกรอีกด้วยเพื่อนำร่องให้สามารถทำการในพื้นที่ด้วยตัวเอง

วัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในการทำปุ๋ยหมัก
1.ซากพืชต่างๆเช่นหญ้าแห้งผักตบชวาใบไม้ลำต้นข้าวโพดใบต้นมันสำปะหลังเอามาสับเป็นท่อน
2.ปุ๋ยคอก เช่น ขี้ไก่ ขี้เป็ด ขี้ค้างคาว ขี้วัว ขี้ควาย ซึ่งจะใช้ชนิดใดก็ได้
3.ปัสสาวะคนหรือสัตว์
4.กากเมล็ดนุ่นกากถั่วต้นถั่วต่างๆหรือพืชตระกูลถั่ว
5.ดินร่วน

โดยวิธีการกรองปุ๋ยนั้นก็มีอยู่ 2 แบบซึ่งพระองค์ท่านก็ได้มีเขียนกำกับไว้ว่า
แบบที่ 1
โดยเป็นการกรองในหลุมโดยทำการขุดหลุมให้มีขนาดกว้างประมาณ 1 เมตรและยาว 1 เมตรซึ่งจะต้องมีความลึก 1 เมตรเพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้น

แบบที่ 2
ทำการขุดหลุมแบบข้อ 1 และทำการปรับหน้าดินบริเวณที่จะทำกองปุ๋ยหมักให้แน่นโดยใช้ไม้ไผ่หรือไม้ชนิดอื่นใดๆก็ได้ธรรมะการเป็นข้อๆโดยมีความกว้างประมาณ 2 เมตรและยาว 4 เมตรโดยความสูงนั้นจะต้องมี 1 เมตรซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนครึ่งนึงไว้ใส่ปุ๋ยใหม่อีกเครื่องไว้กับกองปุ๋ยจากนั้นก็จะใช้ใบจากใบมะพร้าวคลุมหลังคาหรือใช้ถุงพลาสติกคลุมก็ได้

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
ขั้นตอนที่ 1 เอาซากพืชที่เตรียมไว้มาเกลี่ยในคอกให้เป็นชั้นๆและเหยียบให้มันแน่นๆโดยชั้นที่ 1 จะสูงราวประมาณ 1 คืบ
ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนะเอาปุ๋ยคอกโรยไปให้ทั่วและใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16 20 0 หรือ 14 14 14 โดยบางๆให้ทั่วเพื่อให้ได้ดินที่ละเอียดหนาจากนั้นก็มีการขุดสระด้วยซากพืชและรดน้ำให้เป็นชั้นๆจนปุ๋ยเต็มข้อ

ข้อควรระวังในการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
1.ระวังนั้นก็คืออย่าให้มีน้ำขังมากเกินไปและจะต้องอย่าให้มีน้ำน้อยมากจนเกินไปเพราะจะทำให้อากาศไม่ถ่ายเท
2. หากปุ๋ยกองใหญ่มากเกินไปจะทำให้เกิดความร้อนสูงและปุ๋ยอาจจะเสียได้
3.หากกล่องเล็กมากเกินไปจะทำให้เกิดการสลายตัวช้าจนเกินไป
4.อย่าใช้ปุ๋ยเคมีพร้อมกับปูนเพราะจะทำให้เกิดธาตุไนโตรเจนสลายตัวขึ้นมา

วิธีการจับปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
ซึ่งในทุกๆ 30 วันนั้นควรจะมีการกลับกองปุ๋ยหมักโดยการเอาชั้นบนสุดของกอง ไปไว้อีกส่วนหนึ่งของข้อที่เป็นชั้นล่างสุดและเอาชั้น 2 มาเกลี่ยทับและรดน้ำ โดยทำแบบนี้ทุกๆ 30 วันจนกว่าซากพืชจะเปื่อยหมด และถ้าหากการสังเกตว่าปุ๋ยจะใช้ได้หรือยังก็ให้สังเกตจากความร้อนของปุ๋ยว่ามันกลายเป็นสีน้ำตาลแก่หรือยังจากนั้นก็เอาตะแกรงร่อนปุ๋ยหมักเพื่อเก็บเอาไว้

ประโยชน์ที่ได้รับจากปุ๋ยหมักพระราชทาน
ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดใช้สารเคมีลงไปได้ถึงครึ่งนึงอีกทั้งยังจะทำให้ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกและมีความรวนซุยมากยิ่งขึ้น และจะทำให้พืชผักในอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังสามารถเพิ่มธาตุไนโตรเจนที่ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ได้อีกด้วยและสามารถสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินของเราได้เป็นอย่างดี

และนี่ก็คือสูตรปุ๋ยพระราชทานที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ที่ทรงเผยแพร่ทิ้งไว้ให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยนั้นได้หันกลับมาเพิ่มตัวเองและรู้จักลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้อย่างยั่งยืน

Loading...

Similar Articles

Top