You are here
หน้าแรก > สาระ > พระอัจฉริยภาพ! ‘ยกน้ำข้ามถนน’ แห่งเดียวในประเทศไทย จากพระราชดำริของในหลวง ร.9

พระอัจฉริยภาพ! ‘ยกน้ำข้ามถนน’ แห่งเดียวในประเทศไทย จากพระราชดำริของในหลวง ร.9

โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนนั้นไปชมสะพานน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งสะพานน้ำแห่งนี้นั้นเป็นโครงการที่เกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ที่ได้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมในบริเวณชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรซึ่งมีประโยชน์มหาศาลกับประเทศชาติเป็นอย่างมาก

ซึ่งสะพานแห่งนี้นั้นเป็นสะพานน้ำที่มีระดับความสูงและยาวมากที่สุดแห่งแรกของประเทศไทยอีกทั้งยังได้ถูกสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยสร้างขึ้นเมื่อปีประมาณ 2546 โดยพระองค์นั้นได้ทรงพระราชทานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทางด้านฝั่งตะวันออกตอนล่างโดยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำและเป็นพื้นที่แอ่งกระทะจึงทำให้มีฝนตกทีไรก็จะกลายเป็นพื้นที่รับน้ำอีกทั้งยังมีการระบายน้ำอ่าวไทยได้ไม่ทันและยากมาก

โดยสะพานน้ำแห่งนี้นั้นมีความยาวมากกว่า 10 กิโลเมตร โดยมีลักษณะคล้ายกับคลองระบายน้ำแต่ถูกสร้างผลิตภัณฑ์สูงจากถนนสุขุมวิทประมาณ 6 เมตร ซึ่งเป็นรูปตัวยูข้ามซอยคลองทะเลและถนนสุขุมวิทมา โดยในช่วงอุทกภัยในปี 2554 โครงการนี้ถือเป็นจุดหลักที่สามารถช่วยระบายน้ำได้มากถึง 560 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่ากว่าครึ่งนึงของป่าเขื่อนชลสิทธิ์เลยทีเดียว

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็จะมีดังนี้
1.เป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบินซึ่งจะเป็นการเร่งระบายน้ำจากลำคลองสำโรงไปยังชายทะเลเพื่อสูบระบายออกสู่ทะเลโดยตรงและสามารถลดภาวะน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สามารถติดตามสภาพน้ำได้อย่างหลากหลายและมีการทำงานของเครื่องสูบในการบริหารจัดการได้อย่างหลากหลายทางระบบรูปแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง
3.เป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิทและเทพารักษ์และถนนบางนาตราดทำให้สามารถช่วยลดปัญหาจราจรของจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นอย่างดีโดยในปัจจุบันนั้นมีปัญหาค่อนข้างเป็นอย่างมากและจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปิดดำเนินการนั้นเอง
4.สามารถใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้ไว้บางส่วนสำหรับการทำเกษตรหรือกิจกรรมอื่นในบริเวณใกล้เคียง
5.ช่วยเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบนิเวศของสมุทรปราการใต้

โดยในการทำงานของสะพานนั้นยกระดับนั้นจะมีอาคารสะพานน้ํายกระดับและอาคารทิ้งน้ำซึ่งจะเป็นอาคารรับน้ำจากสถานีสูบน้ำโดยมีการยกระดับน้ำไหลเข้าไปตามสะพานในอัตราการไหล 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะสามารถข้ามคลองชายทะเลและถนนสุขุมวิทให้ไหลลงสู่ทะเลได้โดยตรงและเป็นอาคารคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการยกระดับสูงอีกทั้งยังเป็นรูปตัวยูทองกว้างขนาด 25 เซนติเมตรและมีกำแพงสูงข้างละ 3.15 เมตรสูงจากถนนสุขุมวิท 6 เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการนี้นั่นก็คือ
1.สามารถลดพื้นที่น้ำท่วมลงได้ถึง 140 ตารางกิโลเมตรและช่วยลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมขังอีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างฉับพลัน
2.ช่วยลดปัญหาจราจรบริเวณพื้นที่โครงการและจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นอย่างดี
3.เป็นแหล่งน้ำจืดที่ถูกสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เพื่อเกษตรกรประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร
4.สามารถบริหารจัดการน้ำอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฉะนั้นจึงเรียกว่าสะพานน้ำแห่งนี้ถูกสร้างมาเพื่อประชาชนชาวไทยโดยแท้เพราะสะพานน้ำแห่งนี้นั้นสามารถมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยได้มากขึ้นอีกทั้งยังมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งและอีกด้วย

Loading...

Similar Articles

Top