เผยภาพหาดูยาก!! พิธีเปิดใช้ “ถนนมิตรภาพ ” ทางหลวงสายประธาน 1 ใน 4 ของประเทศไทย

ถนนมิตรภาพเริ่มสร้างใน พ.ศ. 2498 จากสระบุรีจนถึงโคราช ระยะทางประมาณ 148 ก.ม. ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ทำพิธีเปิดใช้เมื่อ 10 ก.พ. 2501

 

 

สร้างช่วงต่อจากโคราช ถึงหนองคาย ในปี พ.ศ. 2504 ระยะทาง 360 ก.ม. สายนี้ รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐ (USOM) พร้อมทั้งได้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันมาช่วยให้คำแนะนำด้วย ส่วนการออกแบบและการก่อสร้างอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมทางหลวง เริ่มเปิดใช้เมื่อ 28 ม.ค. 2508

ท้องถิ่นชนบทที่ถนนมิตรภาพตัดผ่าน ได้นำความเจริญไปสู่สองข้างทาง โดยเฉพาะอำเภอเล็กๆอย่างปากช่อง พลิกโฉมไปเป็นเมืองที่เจริญอย่างผิดหูผิดตาทีเดียว

 

 

เดิมถนนมิตรภาพ กำหนดหมายเลขทางหลวงไว้เป็นหมายเลข 21 มาเปลี่ยนเป็นหมายเลข 2 ในภายหลัง

เมื่อถนนมิตรภาพสร้างเสร็จสมบูรณ์ในต้นปี พ.ศ. 2508 ในปลายปีเดียวกันนั้นเองเส้นทางจากกรุงเทพถึงสระบุรีก็ได้ปรับปรุงเสร็จทั้งหมด ดังนั้นเส้นทางจากกรุงเทพถึงหนองคายจึงเป็นทางหลวงลาดยางแอสฟัลท์ตลอดสายยาวที่สุดในเมืองไทย 612 ก.ม. ทำให้การเดินทางรถยนต์ใช้เวลาเพียง 8 ชม. ร่นเวลาการเดินทางไปได้มากครับ

ภาพต่อไปนี้เป็นภาพพิธีการเปิดใช้ถนนมิตรภาพ เมื่อ 10 ก.พ. 2501

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล :  facebook ของดีอีสาน

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.