You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > หลายคนอยากได้! เปิดที่มาด้ายแดงของครูบาบุญชุ่ม ที่มอบให้หน่วยซีลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ!

หลายคนอยากได้! เปิดที่มาด้ายแดงของครูบาบุญชุ่ม ที่มอบให้หน่วยซีลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ!

แน่นอนว่าจากกรณี ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ที่มีเด็กและโค้ชทีมหมูป่าทั้ง 13 คนได้เข้าไปติดอยู่ในนั้น ทำให้ชาวไทยได้ติดตามกันอย่างมากมาย และแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ทำให้คนไทยหลายคนนั้น รู้จักครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ผู้ที่เป็นที่ศรัทธาเข้ามาทำพิธีที่ถ้ำหลวงแห่งนี้ก็ทำให้คนไทยหลายคนต่างศรัทธาท่านกันอย่างมากมาย

และจากเหตุการณ์นี้ ครูบาบุญชุ่มท่านก็ได้มอบด้ายแดงและประคำข้อมือให้กับหน่วยซีล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้น เมื่อภาพและข่าวออกไปทำให้หลายคนที่ศรัทธาในครูบาบุญชุ่ม และชอบสะสมวัตถุมงคล ต่างก็เสาะแสวงหาของมงคลสองสิ่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ “ด้ายแดง ครูบาบุญชุ่ม” ที่ท่านแจกจ่ายให้กับผู้ศรัทธา โดยไม่มีการเช่าบูชาแต่อย่างใด หากแต่หลายคนที่ปรารถนาบูชาด้ายแดง คงยังไม่ทราบเกี่ยวกับที่มาและความหมาย ว่าหมายถึงสิ่งใด?

เรื่องนี้ได้รับการอธิบายจาก “พระวรเวท วรเวที” วัดมหาพน ชุมชนหัวข่วงแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พระผู้ศรัทธาในปฏิปทาของ “ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร” โดยระลึกถึงครูบาบุญชุ่มเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างในด้านการปฏิบัติมาโดยตลอด

พระวรเวท ให้ข้อมูลว่า ด้ายแดงของครูบาบุญชุ่มที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากครูบาบุญชุ่มได้ผูกข้อมือให้กับหน่วยซีลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนั้น ถูกพัฒนามาจากการผูกขวัญ สู่ขวัญ มัดขวัญของทางภาคเหนือซึ่งใช้กันเป็นปกติ

“เป็นสิ่งที่บูรณาการพัฒนามาจากการผูกขวัญสู่ขวัญมัดขวัญ เดิมจะใช้แค่ด้ายสีขาวอย่างเดียวแต่ภายหลังมาจึงใช้ด้ายประคำแทนครับ ทางภาคเหนือก็ใช้กันเป็นปกติครับ ของครูบาเองก็ทำไว้มัดญาติโยมอยู่แล้ว”

ในด้านความหมายของด้ายแดงนั้น พระวรเวทกล่าวว่า “ด้ายสีแดงเป็นพุทธานุสติ มีประคำ 5ลูก จะเป็นพระเจ้า 5พระองค์ใส่แต่ละลูกก็ว่าคาถาพระเจ้าทีละองค์ ส่วนด้ายนั้นจะเอาสีอะไรก็ได้ แต่ตอนถักเขาจะผูกจิตว่าคาถาอุปคุตมัดมารครับ”

พระพุทธเจ้าในภัทรกัป นี้มีอยู่ ห้าพระองค์ ได้แก่ พระกุกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสปะ พระสมณะโคดม และพระศรีอารยเมตไตร ส่วนคาถาพระอุปคุตมัดมารนั้น มีอานุภาพด้านการคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆ กันภูติผีปีศาจ หรือ ทำให้ผีที่สิงร่างคนอยู่ออกไปได้

สำหรับการมอบด้ายแดงซึ่งเป็นของมงคลให้กับผู้ศรัทธาบูชานั้น พระวรเวทอธิบายว่า “เป็นที่พึ่งทางใจ เป็นกุสโลบายว่าให้มีไตรสรณะเป็นที่พึ่งทางใจ หากคนมีศีลธรรมก็ไม่ต้องกลัวอะไร”

จะเห็นว่าด้ายแดง ครูบาบุญชุ่ม นั้น เป็นของมงคลที่มีความหมายที่ดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม เพราะศีลย่อมเป็นเกราะคุ้มครองป้องกัน ให้คนที่มีศีลปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

บอกเลยว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตอนนี้ใครหลายคนกำลังต้องการกันเลยทีเดียว เพราะนี้ถือว่าเป็นที่พึงทางจิตใจอย่างหนึ่งที่ทำให้คนมีแรงมีกำลังใจ มากขึ้นทั้งนี้การเคราพนับถือท่านก็ถือเป็นเรื่องของบุคคลว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ ตามแต่ความศรัทธาของบุคคลเลยค่ะ

Loading...

Similar Articles

Top