You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > เผยชื่อเดิมของแต่จังหวัดของประเทศไทย มีครบทุกจังหวัด รู้ไหมว่าจังหวัด บ้านเกิดของคุณชื่ออะไร ?

เผยชื่อเดิมของแต่จังหวัดของประเทศไทย มีครบทุกจังหวัด รู้ไหมว่าจังหวัด บ้านเกิดของคุณชื่ออะไร ?

เมื่อวันเวลาผ่านไป หลายๆอย่างก้เปลี่ยนตามดังเช่นชื่อของแต่ละจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ แรกเริ่มเดิมทีมีชื่อว่าอะไร เด้กรุ่นใหม่หลายคนยังไม่รู้ ทั้งความหมายของชื่อนั้นๆที่บ่งบอกถึงความเป็นมา ซึ่งถูกตั้งขึ้นโดยบุคคลสำคัญ แต่ละชื่อแฝงไปด้วยอารยธรรมเก่าแก่มากมาย วันนี้ทีมงานสยามนิวส์มีเรื่องราวดีๆมีนำเสนอ ใครจะรู้บ้างว่า จังหวัดที่เราอยู่นั้น เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ชื่อนี้ เราไปเช็คกันดูว่า จังหวัดของเราเมื่อก่อน ปู่ ย่า ตา ทวด เราเรียกมันว่าอะไร

ประเทศไทย ในอดีต แต่ไม่ใช่ชื่อที่คนไทยเรียกคำว่าสยามเป็นชื่อเรียกดินแดนและกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนจะมาเปลี่ยนเป็น “ไทย”เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482ก่อนจะมีชื่อสละสลวย สะกดยากมากๆ

สมัยโบราณ

ภาคเหนือมี 9 จังหวัด

1.จังหวัดเชียงราย : เวียงชัยนารายณ์

2.จังหวัดเชียงใหม่ : นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียงพิงค์

3.จังหวัดน่าน : เมืองนันทบุรี เมืองน่าน เมืองนาน

4.จังหวัดพะเยา : เมืองภูกามยาว หรือ พยาว

5.จังหวัดแพร่ : เมืองพลนคร — เวียงโกศัย

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน : หมู่บ้านว่า “แม่ร่องสอน” เพี้ยนเป็น “แม่ฮ่องสอน”

7.จังหวัดลำปาง : เมืองเขลางค์นคร

8.จังหวัดลำพูน : เมืองหริภุญไชย

9.จังหวัดอุตรดิตถ์ : บางโพธิ์ท่าอิฐ สมัยก่อนเป็นเพียงตำบลเท่านั้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ : บ้านแก่งสำเริง หรือ บ้านแก่งสำโรง

2.จังหวัดขอนแก่น : เมืองขามแก่น

3.จังหวัดชัยภูมิ : บ้านหลวง

4.จังหวัดนครพนม : เมืองมรุกขนคร เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่กลายเป็น เมืองศรีโคตรบรูณ์

5.จังหวัดนครราชสีมา เป็น จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ : โคราช” หรือ “โคราฆะ” กับเมือง “เสมา”

6.จังหวัดบึงกาฬ : ชัยบุรี (เมืองไชยบุรี)

7.จังหวัดบุรีรัมย์ : โนนม่วง เมืองแปะ

8.จังหวัดมหาสารคาม : บ้านลาดกุดยางใหญ่

9.จังหวัดมุกดาหาร : เมืองมุกดาหาร

10.จังหวัดยโสธร : สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อเป็นเมืองยโสธร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ

11.จังหวัดร้อยเอ็ด : สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็จประตู

12.จังหวัดเลย : หมู่บ้านแฮ่ — เมืองเลย

13.จังหวัดสกลนคร : เมืองหนองหานหลวง —- เมืองสกลทวาปี

14.จังหวัดสุรินทร์ : เมืองประทายสมันต์

15.จังหวัดศรีสะเกษ : เมืองขุขันธ์

16.จังหวัดหนองคาย : บ้านไผ่

17.จังหวัดหนองบัวลำภู : นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน — เมืองกมุทธาสัย

18.จังหวัดอุดรธานี : “บ้านหมากแข้ง” หรือ “บ้านเดื่อหมากแข้ง”

19.จังหวัดอุบลราชธานี : ดอนมดแดง — ดงอู่ผึ้ง

20.จังหวัดอำนาจเจริญ : เมืองค้อ

ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด

1.จังหวัดกาญจนบุรี :

2.จังหวัดตาก : เมืองตาก

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : เมืองบางนารม หรือ เมืองนารัง — เมืองกุย

4.จังหวัดเพชรบุรี : พริบพรี / ศรีชัยวัชรบุรี

5.จังหวัดราชบุรี : เมืองราชบุรี / มณฑลราชบุรี

ภาคกลางมี 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด)

1.จังหวัดกำแพงเพชร : เมืองชากังราว — เมืองนครชุม

2.จังหวัดชัยนาท : “เมืองแพรก” หรือ “เมืองสรรค์”

3.จังหวัดนครนายก : เมืองนายก

4.จังหวัดนครปฐม : “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย”

5.จังหวัดนครสวรรค์ : เมืองพระบาง — เมืองชอนตะวัน

6.จังหวัดนนทบุรี : บ้านตลาดขวัญ — เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร — เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน — เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม

7.จังหวัดปทุมธานี : เมืองสามโคก — เมืองประทุมธานี

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เมืองกรุงเก่า — มณฑลกรุงเก่า — มณฑลอยุธยา

9.จังหวัดพิจิตร : เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปากยม

10.จังหวัดพิษณุโลก : เมืองสองแคว

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ : เพชบุระ

12.จังหวัดลพบุรี : ละโว้

13.จังหวัดสมุทรปราการ : เมืองพระประแดง — เมืองนครเขื่อนขันธ์ — จังหวัดพระประแดง

14.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย : เมืองแม่กลอง

15.จังหวัดสมุทรสาคร : บ้านท่าจีน — เมืองสาครบุรี —

16.จังหวัดสิงห์บุรี : เมืองสิงหราชาธิราช — เมืองสิงหราชา — เมืองสิงห์

17.จังหวัดสุโขทัย : ศรีสัชนาลัย

18.จังหวัดสุพรรณบุรี : “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี” — สองพันบุรี — อู่ทอง

19.จังหวัดสระบุรี : เมืองสระบุรี

20.จังหวัดอ่างทอง : เมืองวิเศษชัยชาญ

21.จังหวัดอุทัยธานี : เมืองอู่ไทย — เมืองอุไทย

ภาคตะวันออกมี 7 จังหวัด

1.จังหวัดจันทบุรี : ควนคราบุรี (เมืองกาไว) เมืองจันทบูร

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา : แปดริ้ว

3.จังหวัดชลบุรี : เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ — เมืองบางปลาสร้อย เมืองพนัสนิคม และเมืองบางละมุง

4.จังหวัดตราด : เมืองกราด หรือ เมืองตราด

5.จังหวัดปราจีนบุรี : เมืองพระรถ เมืองศรีมโหสถ หรือ เมืองอวัธยปุระ

6.จังหวัดระยอง : ราย็อง

7.จังหวัดสระแก้ว : แต่ก่อนเป็นกิ่งอำเภอ ตั้งชื่อจากสระน้ำกลางเมือง

ภาคใต้มี 14 จังหวัด

1.จังหวัดกระบี่ : แขวงเมืองปกาสัย

2.จังหวัดชุมพร : ชุมนุมพล

3.จังหวัดตรัง : ทับเที่ยง

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช : เมืองตามพรลิงค์ ศิริธรรมนคร ศรีธรรมราช

5.จังหวัดนราธิวาส : มะนาลอ บางนรา เมืองระแงะ

6.จังหวัดปัตตานี : เมืองตานี

7.จังหวัดพังงา : เมืองภูงา หรือ บ้านกระพูงา พิงงา

8.จังหวัดพัทลุง : คูหาสวรรค์

9.จังหวัดภูเก็ต : บูกิต / ภูเก็จ / จังซีลอน / ถลาง

10.จังหวัดระนอง : เมืองแร่นอง

11.จังหวัดสตูล : มูเก็มสโตย-ละงู นครีสโตย มำบังนังคะรา

12.จังหวัดสงขลา : สิงหนคร (อ่านว่า สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) / สิงหลา / สิงขร

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมืองไชยา / เมืองกาญจนดิษฐ์

14.จังหวัดยะลา : ยาลอ

เรื่องราวเหล่านี้ คือมรดกความรู้ที่เราควรรักษาไว้ เผื่อวันหนึ่งลูกหลานเราถาม อย่างน้อยเราก็จะได้บอกถูกว่า ประวัติความเป็นมาของเราเป็นเช้นไร

Loading...

Similar Articles

Top