นายกฯ เล็งเป้า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คนไทยมีเงินเดือนเฉลี่ย 37,500 บาท

นายกฯ นายกรัฐมนตรี ตั้งเป้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คนไทยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 37,500 บาท อวด 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก้ปัญหาเดิม ๆ ของประเทศ พร้อมวางรากฐานการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา

 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนหนึ่งของรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระบุว่า เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สำคัญ คือคนไทยมีรายได้ต่อหัว เฉลี่ยต่อปีตนละ 450,000 บาท (เดือนละ 37,500 บาท) และเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปี โดยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของโลก ภายในปี 2579
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้เผยว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลปัจจุบันนี้ ได้แก้ปัญหาเดิม ๆ ของพี่น้องประชาชน และของประเทศ รวมทั้งได้วางรากฐานการพัฒนาไว้ในหลายเรื่อง โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา ที่ว่าด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน ในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า ระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้แน่นอน

อย่างไรก็ดี ทุกคนก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วย อย่างที่กล่าวไว้แล้วทั้งหมด ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงความรู้กับหลักคุณธรรม ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องแรก ๆ กระทั่งตัวชี้วัดในภาพรวมของประเทศดีขึ้นตามลำดับ เมื่อเทียบกันระหว่างปี 2557 กับไตรมาสแรกของปี 2560 นี้

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล : Kapook

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.