เด้งด่วน!! “สารวัตรจราจร” สน.แสมดำ โดนลูกน้องแฉผ่านสื่อ ระบาความอึดอัดนโยบายเร่งยอดค่าปรับ-ออกใบสั่ง??

เด้งด่วน!! “สารวัตรจราจร” สน.แสมดำ โดนลูกน้องแฉผ่านสื่อ ระบาความอึดอัดนโยบายเร่งยอดค่าปรับ-ออกใบสั่ง??

จากกรณีคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ได้เขียนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรายหนึ่งของ สน.แสมดำ ที่เขียนระบายความในใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายตำรวจที่อยู่ในโรงพัก ได้เน้นย้ำในเรื่องทำยอดค่าปรับและการออกใบสั่ง จนทำให้ตำรวจหลายนายในสน.ดังกล่าวเกิดรู้สึกอึดอัดใจอย่างมาก จากนั้นก็ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อการกระทำในลักษณะดังกล่าว

ล่าสุด เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ได้มีคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน ระบุว่า

“ตามคำสั่งบก.น.9 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบช.น.มีหนังสือด่วนที่สุด ให้บก.น.9 ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ ……… โดยเนื้อหาเกี่ยวกับตำรวจจราจร สน.แสมดำ นายหนึ่งมีความคับข้องใจในเรื่องของนายตำรวจในโรงพักเดียวกัน เรื่องทำยอดค่าปรับและการออกใบสั่ง นั้น

เพื่อให้การบริหารงานในภาพรวมของ บก.น.9 เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ สมตามความมุ่งหมายของทางราชการ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 6(2), ข้อ8(3) จึงให้ข้าราชการตำรวจผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้ พ.ต.ต.อธิษฐ์ พิสิษฐ์กูล สว.ตร.สน.แสมดำ ให้ปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการบก.น.9(ศปก.บก.น.9) โดยให้ขาดจากต้นสังกัด และรับมอบภารกิจการปฏิบัติจาก ผบก.น.9
2. ให้ พ.ต.ท.พิสิษฐ์ ศรีอ่อน สว.ฝอ.บก.น.9 รักษาราชการแทน สว.จร.สน.แสมดำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงแจ้งมาเพื่อราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร
ผบก.น.9″

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวทีนิวส์

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.