“อธิบดี ปภ.” ประกาศเตือน 10 จังหวัดภาคใต้-อีสาน ระวังฝนถล่ม น้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 17-19 ส.ค. นี้

“อธิบดี ปภ.” ประกาศเตือน 10 จังหวัดภาคใต้-อีสานระวังฝนถล่ม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ช่วง 17-19 ส.ค. นี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่จากการติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร พบว่า ในช่วงวันที่ 17 – 19 ส.ค. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ แยกเป็น ช่วงวันที่ 17 – 18 ส.ค.นี้ จะมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม


ส่วนในวันที่ 19 ส.ค.นี้ จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมวลน้ำที่ไหลมาสมทบรวมกับการระบายน้ำจากเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ อาจส่งผลให้บริเวณพื้นที่ที่มีน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังอยู่เดิม โดยเฉพาะพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น จึงได้ประสาน 10 จังหวัด รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือฝนตกเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม

ขอบคุณข้อมุลจาก กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *