คนไทยเฮ!! ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้แล้ว “สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาบัตรประชาชน” !!

ประเทศไทยจะเข้ายุค 4.0 แล้วนะจ๊ะ ข่าวดีสำหรับคนที่สงสัยว่า เรามีสมาร์ทการ์ดใช้เป็นชาติ ทำไมยังต้องถ่ายสำเนาบัตรกันอีกไม่นานเราก็ไม่ต้องใช้แล้ว “สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาบัตรประชาชน”

 

 

เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์4.0 เตรียมยกเลิกใช้ สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน เดือน ส.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักาาความสงบแห่งชาติ

 

 

โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทอรนิกส์ องค์การมหาชน จะระบุตำแหน่งให้บริการ ประชาชน ประมาณ 4 หมื่นจุด ในเดือน พ.ค. ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากหน่วยงานผู้ให้บริการ พร้อมเปิดใช้แอปพริเคชั่น บอกข้อมูลบริการ ในเดือ นส.ค. จากนั้นในเดือน ต.ค. เริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น

 

 

ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) โดยจะแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชนประมาณ 40,000จุด ในเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม จะยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากหน่วยงานรัฐที่ให้บริการ พร้อมเปิดใช้แอพพลิเคชั่น บอกข้อมูลการให้บริการของรัฐแก่ประชาชน จากนั้น ในเดือนตุลาคมนี้ จะเริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ก่อนที่ในเดือนมกราคม2562 จะเปิดใช้ระบบการประเมินผลความพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ ส่วนประเด็นการเตรียมคนไทยสู่ทศวรรษที่ 21 ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดสำหรับคนไทย 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ

 

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.