“ในหลวง” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา พสกนิกรล้นหลามเฝ้าชมพระบารมี

เวลา 17.00 น. วันที่ 8 ก.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2560

 

ครั้นเมื่อเสด็จฯ ถึงพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงถวายพุ่มเทียน ต้นไม้ทอง-เงิน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม

 

 

 

จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆ นำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว เสด็จฯ ไปถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ที่อาสน์สงฆ์เที่ยวแรก จำนวน 30 รูป ประทับพระราชอาสน์

 

 

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ 2 จำนวน 30 รูป จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ 3 จำนวน 30 รูป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพุ่มเทียน เมื่อหมดจำนวนพระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนประมาณ 350 รูปแล้ว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระดำเนินผ่านผู้มาเฝ้าฯรับเสด็จ ผ่านประตูวิเศษไชยศรีไปตามถนนหน้าพระลาน จนถึงบริเวณหน้าศาลหลักเมือง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเที่ยงภายในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยตั้งเต็นท์สีขาวที่สนามหญ้าหน้าศาลาลูกขุน และนำจอโปรเจ็กเตอร์ขนาดใหญ่ติดตั้งบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามการถ่ายทอดสดอย่างใกล้ชิดและสวดมนต์ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามยังได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อใกล้เวลาเสด็จพระราชดำเนิน บริเวณหน้าพระลาน ตั้งแต่ประตูวิเศษไชยศรี ไปตามถนนหน้าพระลาน จนถึงบริเวณหน้าศาลหลักเมือง มีพสกนิกรจำนวนมากต่างจับจองพื้นที่ตลอดทั้งสองข้างทางเพื่อเฝ้าชื่นชมพระบารมี ซึ่งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่าน เวลา 18.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวล โดยพสกนิกรพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ต่างตื้นตันใจที่ได้รับเสด็จฯและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 9 ก.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเข้าพรรษา และทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นทรงนำพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยในเวลา 17.30 น. ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนาสดาราม ดังนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจึงได้กางเต๊นท์จำนวน 2 หลังที่บริเวณด้านหน้าศาลาลูกขุน เพื่อให้ประชาชนได้นั่งหลบร้อนหลบฝนเพื่อเฝ้าฯรับเสด็จ อีกทั้งยังได้ติดตั้งจอโปรเจ็กเตอร์ขนาดใหญ่ที่สนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จได้ร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกัน

 

 

ที่มา : ข่าวสด

 

 

 

 

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.