You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > เปิดรายชื่อ 5 จังหวัดใหม่ของประเทศไทย รออนุมัติอย่างเร่งด่วน แยกจากอำเภอเป็นจังหวัด (รายละเอียด)

เปิดรายชื่อ 5 จังหวัดใหม่ของประเทศไทย รออนุมัติอย่างเร่งด่วน แยกจากอำเภอเป็นจังหวัด (รายละเอียด)

รมช.มหาดไทย ยืนยันว่า การพิจารณาตั้งจังหวัดใหม่ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าพื้นที่ไหนถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายก็พร้อมเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาตั้งเป็นจังหวัดใหม่ทุกพื้นที่ทุกภาค เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์คือประชาชนของจังหวัดนั้น

 

 

อย่างไรก็ตามจังหวัดที่จะแยกมาจาก จ.เชียงใหม่ โดย หลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2524 คือ 1.ต้องมีไม่น้อยกว่า 8 อำเภอ 2.มีประชากรไม่น้อยกว่า 3 แสนคน และ 3.หน่วยงานราชการที่จะมาเป็นจังหวัดใหม่มีความพร้อมหรือไม่ ที่สำคัญต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนทั้งจังหวัด

 

 

 

1.จังหวัดนครสุวรรณภูมิ แยกจาก กรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

2.จังหวัดชุมแพ แยกจาก จังหวัดขอนแก่น

 

3.จังหวัดไกลกังวล (จังหวัดหัวหิน) แยกจาก จังหวัดเพชรบุรี กับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

4.จังหวัดทุ่งสง (อำเภอทุ่งสง) แยกจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

5.จังหวัดเทิงนคร (อำเภอเทิง) แยกจาก จังหวัดเชียงราย

 

 

เป็นไงกันบ้างกับการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศไทย ก็จะดีต่อใจอยู่ไม่น้อย แล้วก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางทิศไหนหรือจะพัฒนามากน้อยสักแค่ไหน

 

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top