ข่าวดี เปิดรับสมัครสอบ “งานราชการ” ไม่จำเป็นต้องผ่าน ก.พ.โอกาสมาถึงแล้ว!? (รายละเอียด)

วันนี้นำเอาสาระน่ารู้มาฝากอีกเช่นเคย หลายคนไม่ว่าจะมีงานทำอยู่แล้วหรือว่าว่างงาน หรือพึ่งเรียนจบก็ตาม คงอยากจะเข้างานราชการเพราะมั่นคง สวัสดิการดี จะเบิกค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยก็ได้ ส่งผลให้พ่อแม่สบาย วันนี้ก็จะนำเรื่องงานราชการมาฝากกัน แต่งานราชการนี้ไม่ต้องสอบ ก.พ ห๊ะ ไม่ได้เขียนผิดหรอกครับ ไปชมรายละเอียดกันเลย….

 

เป็นข่าวดีกับคนทั้งประเทศอย่างยิ่ง เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา แถมไม่ต้องผ่านการสอบภาค ก. ของก.พ.อีกด้วย รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.ตำแหน่ง นิติกร อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ

 

 

 

ได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 6. ตำแหน่ง นักวิชาการ

 

 

 

สาธารณสุข อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ

 

 

 

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา การรับสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th

 

 

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *