เคยสังเกตุไหม!? ขุมทรัพย์ของพระราชา!! ด้านหลังแบงค์ มันมีความหมายสื่อถึงประชาชน

เคยสังเกตุไหม!? ขุมทรัพย์ของพระราชา!! ด้านหลังแบงค์ มันมีความหมายสื่อถึงประชาชน

เคยสังเกตุกันไหมด้านหลังแบงค์ที่เราใช้อยู่ทุกวันหมายถึงอะไร ? วันนี้เรามีคำตอบ….

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ จากคติที่ว่าท่านคือสมมุติเทพนั้น ไม่ได้เป็นคำกล่าวที่เกินจริงเลยแม้แต่น้อย เพราะทรงนำความสงบสุข ความร่มเย็น มาให้ชาติบ้านเมือง

ด้วยบุญญาบาธิการ ทั้งด้านปัญญาบารมีและการบำเพ็ญพระราชกรณีกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับพสกนิกรชาวไทย จึงทำให้ทุกๆ พื้นที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน เหยียบย่างพระบาทจรดลงบนพื้นดินแห่งใด แห่งนั้นก็เจริญงอกงามไปสมบูรณ์

บนผืนแผ่นดินไทยนี้ จึงมีร่องรอยความเจริญจากโครงการในพระราชดำริ ให้เราได้ศึกษาอยู่ไม่รู้จบสิ้น เหมือนดังพ่อหลวงได้อยู่กับปวงชนชาวไทยเราเสมอ ไม่เคยจากไปไหน …

นอกจากโครงการในพระราชดำริ อีกสิ่งหนึ่ง ที่แสดงถึงความใกล้ชิด ห่วงใยปวงชนชาวไทย คือพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ที่ได้เคยพระราชทานไว้

โดยเฉพาะความยากจนอันเป็นปัญหาสำคัญ ที่พระองค์ทรงต่อสู้มาโดยตลอด โดยทรงย้ำเสมอให้พสกนิกรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคำสอนของพ่อหลวงก็อยู่ไม่ไกลตัวเราเลย หากสังเกตให้ดี บนธนบัตร 1000 บาท พิมพ์พระราชดำรัสกล่าวไว้ว่า

“เศรษฐกิจพอเพียง แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”

กระดาษหนึ่งใบนี้ ในกระเป๋าสตางค์ของท่าน ไม่ใช่เพียงแค่มูลค่า 1,000 บาท แต่ซ่อนขุมทรัพย์มหาศาลไว้ หากเรารู้จักน้อมเอาพระราชดำรัสของพระองค์ มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง ย่อมพบกับความสุขความเจริญในชีวิตอย่างแน่นอน ก่อนจะแตกแบงค์พันจับจ่าย จงมีสติ ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า อ่านพระราชดำรัสเตือนกันเสียก่อน เพราะนี่คือคำสอนของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่จริง!

Share on Facebook Share

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *