You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > ศุลกากร ประกาศ.. แบกโน้ตบุ๊ก กล้อง นาฬิกา ไปนอก ต้องแจ้งทุกครั้ง

ศุลกากร ประกาศ.. แบกโน้ตบุ๊ก กล้อง นาฬิกา ไปนอก ต้องแจ้งทุกครั้ง

ศุลกากร ออกประกาศถึงผู้โดยสารที่นำ โน้ตบุ๊ก, กล้อง, นาฬิกา ออกนอกประเทศ ต้องแจ้งทุกครั้ง พร้อมภาพถ่ายของสิ่งของจำนวน 2 ชุด

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้ลงนามในประกาศกรมศุลกากร 2 ฉบับ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย ประกาศที่ 59/2561 และ ประกาศที่ 60/2561

ศุลกากร

สำหรับประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2561 สาระสำคัญ คือ เที่ยวบินขาเข้าจากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศไทย แล้วต่อเครื่องไปยังสนามบินอื่นในไทย ไม่ว่าเที่ยวบินเดิมหรือเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ศุลกากรตรวจสัมภาระที่สนามบินแห่งแรก และตรวจหีบห่อสัมภาระที่บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน
ขณะที่กรณีสำคัญที่นักเดินทางจะต้องพึงรับทราบ คือ ประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 ซึ่งระบุว่า กรณีเดินทางออกนอกประเทศ หากจะนำของมีค่าออกไป เช่น นาฬิกา, กล้องถ่ายวิดีโอ, กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา ซึ่งมีเครื่องหมาย เลขหมายที่สามารถตรวจสอบได้ ให้แจ้งต่อพนักงานศุลกากร ณ ห้องที่ทำการศุลกากรบริเวณห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยต้องนำภาพถ่ายของสิ่งของที่นำมาแจ้งจำนวน 2 ชุด เจ้าหน้าที่จะมอบใบรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไป

เมื่อกลับมายังประเทศไทย ให้แสดงใบรับแจ้งของมีค่าต่อพนักงานศุลกากรช่องแดงในวันเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อขอรับการยกเว้นอากรในฐานะของใช้ส่วนตัว โดยต้องเป็นของเก่าใช้แล้ว และมีจำนวนพอสมควรแก่การเดินทาง มีเครื่องหมาย เลขหมาย (Serial Number) หรือหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ พนักงานศุลกากรอาจทำเครื่องหมาย หรือเลขหมายแสดงไว้เป็นหลักฐาน

หากเป็นของมีค่าหรือของส่วนตัวที่ผู้โดยสารนำติดตัวไปขณะเดินทางออกนอกประเทศ ที่ใช้เป็นปกติวิสัยในระหว่างการเดินทาง หรือเครื่องประดับการแต่งกายตามปกติ ไม่ต้องแจ้งต่อพนักงานศุลกากร


สำหรับผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศ ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนทางอากาศยานที่จะสามารถได้รับการยกเว้นอากร คือ ของส่วนตัวที่เจ้าของที่นำเข้ามาพร้อมกับตน สำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนพอสมควร มีราคารวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ให้ได้รับยกเว้นอากร รวมทั้ง บุหรี่ 200 มวน หรือซิการ์ หรือยาเส้น อย่างละ 250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมด 250 กรัม แต่บุหรี่ต้องไม่เกิน 200 มวน, สุรา 1 ลิตร หากนำของเข้ามาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ให้สละการครอบครอง โดยนำไปใส่ไว้ในกล่องโปร่งใส (Drop Box) ที่ทางศุลกากรได้จัดทำไว้ด้านหน้าช่องเขียว – ช่องแดง

หากสิ่งของที่ผู้โดยสารนำติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนในวันเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยไม่เป็นของต้องห้าม หรือของต้องจำกัดในการนำเข้า มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท หรือเป็นของที่มีมูลค่าเกินกว่า 200,000 บาท และนำติดตัวเข้ามาเพียงชิ้นเดียว ให้อยู่ในอำนาจของพนักงานศุลกากรที่ดูแลโดยตรง จัดเก็บอากรปากระวาง ประกอบด้วย อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ถ้ามี)

ส่วนสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง หรือร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารผู้โดยสารขาออก ณ สนามบิน จะต้องนำออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น หากนำกลับเข้ามาให้ผ่านการตรวจที่ช่องแดง (Goods to Declare) และชำระอากร

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของประกาศกรมศุลกากร 2 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดที่นี่ www.customs.go.th

ภาพและข้อมูลจาก
, เฟซบุ๊ก AOTofficial

Loading...

Similar Articles

ใครให้คุณยืมเงิน…จะน้อยหรือมาก นั่นแปลว่าเขามีน้ำใจและรักคุณ จงซื่อสัตย์กับเขา

นิด้าโพลเผยผมสำรวจ อันดับ 1 คนไทยอยากให้เป็นนายกฯ คือ บิ๊กตู่ ส่วน ‘ธนาธร’ มาแรงอันดับ 4

แห่ชื่นชมคุณหมอรักษาคนป่วยนับร้อย ทั้งที่ตัวเองป่วย ยังเสียบสายน้ำเกลือมาทำงาน เผยคำพูดสุดซึ้งที่หมอมักเอ่ยถึงคนไข้ ?

เช็คเลย!! กรรมของคนที่เกิดแต่ละวัน พร้อมวิธีแก้กรรม บอกเลยว่าแม่นมาก!!

ไม่อายทำกิน!? “อดีตนักร้องชื่อดัง” หลังอำลาวงการ ชีวิตพลิกผันเป็นแม่ค้า ใช้ชีวิตเรียบง่าย

อาจารย์ ม.นเรศวร ค้นพบ “มะม่วงมหาชนก” มีสารต้านโรคมะเร็ง-หัวใจ

Leave a Reply

Top