You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > บังคับใช้แล้ว พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญ ห้ามวิจารณ์ศาล ฝ่าฝืนเจอคุก-ปรับ 5 หมื่น

บังคับใช้แล้ว พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญ ห้ามวิจารณ์ศาล ฝ่าฝืนเจอคุก-ปรับ 5 หมื่น

ประกาศแล้ว!! ประกาศใช้เป็นกฏหมายแล้วนะจ๊ะ ต่อไปนี้จะทำอะไรก็ระวังกันหน่อยเนอะ อย่าว่าศาล.. อย่าวิจารณ์ เดียวเราจะแย่เอา ^^

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป.) ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม โดยมีหลักการสำคัญอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้

 


1. ห้ามไม่ให้วิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญด้วยคำหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ผู้กระทำผิดมีโทษตั้งแต่โดนตักเตือน ไล่ออกจากบริเวณศาล ไปจนถึงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับหน้าที่ขององค์กรทางการเมือง ทั้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยให้องค์กรที่มีข้อโต้แย้งระหว่างกันยื่นร้องต่อศาลได้

 

 

3. ประชาชนมีสิทธิฟ้องศาลโดยตรงเมื่อได้รับความเดือดร้อน และร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วถูกปฏิเสธ หรือหน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการล่าช้า รวมถึงกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดสิทธิเสรีภาพ (ยกเว้น เป็นการกระทำของรัฐบาล) ก็สามารถยื่นคำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือยื่นคำร้องต่อศาลได้โดยตรงถ้าเกินกำหนดเวลา

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Kapook

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top