You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > สงสัยมั้ย ! ทำไมต้องบูชา”นางกวัก”รู้แล้วต้องรีบหามาบูชาทันที

สงสัยมั้ย ! ทำไมต้องบูชา”นางกวัก”รู้แล้วต้องรีบหามาบูชาทันที

นางกวัก เราจะเห็นนางกวักหรือรูปปั้นที่มักวางอยู่หน้าร้าน พ่อค้าแม่ขายมีไว้เพื่อกราบไหว้บูชาโดยหวังให้กิจการของตนเจริญรุ่งเรือง


นางกวัก มีชื่อจริงว่า สุภาวดี มีบิดาชื่อสุจิตพราหมณ์ ส่วนมารดาชื่อสุมณฑา นางเป็นคนเมืองมัจฉิกาสัณฑ์ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกล จากเมืองสาวัตถีครอบครัวของนางมีอาชีพทำมาค้าขาย ต่อมาสุจิตพราหมณ์ผู้เป็นพ่อต้องการจะขยายกิจการ จึงไปซื้อเกวียนมา 1 เล่มและสินค้าไปขึ้นเกวียนเพื่อเป็นเร่ขายตามถิ่นต่างๆ ซึ่งนางสุภาวดีก็ขออนุญาติบิดาเดินทางตามไปด้วยในบางครั้ง เพื่อเที่ยวชมสถานที่ต่างๆระหว่างการค้าขาย

ระหว่างเดินทางไปค้าขาย นางสุภาวดีได้พบกับพระกัสสปเถระเจ้าผู้เป็นอริยสงฆ์ เมื่อนางไปรับฟังธรรมเทศนาจากพระกัสสปเถระเจ้าพระกัสสปเถระเจ้าก็ได้กำหนดจิต เป็นอำนาจจิตพระอรหันต์ประสิทธิ์ประสาทพรให้ครอบครัวของนางสุภาวดี ในทุกครั้งที่นางได้มีโอกาสไปฟังธรรม

ต่อมานางสุภาวดีได้เดินทางติดตามบิดาตนไปทำการค้าอีก และได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์นามว่าพระสิวลีเถระเจ้า ด้วยความตั้งใจจึงทำให้นางสุภาวดี มีความรู้แตกฉานในหลักธรรมต่างๆและเนื่องจากพระสิวลี เป็นผู้มีชีวิตอัศจรรย์กว่าพระสงฆ์อื่นๆ กล่าวคือท่านอาศัยอยู่ในครรภ์มารดายาวถึง 7 ปี 7 เดือนและเมื่อคลอดออกมา ก็พร้อมด้วยวาสนาและบารมีที่ติดตัวมาของท่าน พระสิวลีท่านจึงเป็นผู้ที่มีลาภสักการะบูชามาตลอด ในทุกคราวที่ต้องการและเมื่อนางสุภาวดีมาฟังธรรมบ่อยครั้ง ด้วยความตั้งใจพระสิวลีเถระเจ้าจึงได้กำหนดกุศลจิตประสาทพร ให้แก่ครอบครัวของนางสุภาวดี


เมื่อจิตของนางสุภาวดีได้รับการประสาทพรจากพระอรหันต์ถึง 2 องค์ว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายสินค้าต่างๆสมความปรารถนาเถิด ก็ส่งผลให้บิดาทำการค้าเจริญรุ่งเรืองและได้กำไรอย่างไม่เคยขาดทุน

บิดารู้ว่านางสุภาวดีคือต้นเหตุแห่งความเป็นมงคลนี้ และทำให้ครอบครัวมีเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย จนกลายเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยระดับมหาเศรษฐี พร้อมด้วยเงินทองและกองเกวียนสินค้ามากมาย เทียบเท่ากับธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางวิสาขาแห่งแคว้นโกศล บิดาของนางสุภาวดีจึงได้มั่นฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาสืบมา

เมื่อนางสุภาวดีสิ้นชีวิตลงชาวบ้านจึงปั้นรูปปั้นของนางสุภาวดีขึ้น เพื่อไว้บูชาเพื่อขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองความเชื่อเรื่องนี้ได้ถูกแพร่หลายข้ามประเทศเข้ามายังสุวรรณภูมิ ยังคงเป็นความเชื่อที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายยังคงศรัทธาสืบมาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็เป็นความเชื่อที่ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น ถึงแม้เราจะมีนางกวักมาบูชา แต่เราก็ต้องพัฒนาสินค้าตัวเองร่วมไปด้วย จะหวังพึ่งนางกวักอย่างเดียวคงจะไม่ได้ทั้งหมด เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่า”ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”

ขอขอบคุณ : dhammatip / รูปภาพจากอินเตอร์เน็ตทุกแหล่งที่มา ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top