You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > แชร์เก็บไว้เลย “สูตรลับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ต้องใช้ธูปกี่ดอก บูชาด้วยดอกไม้อะไรดี

แชร์เก็บไว้เลย “สูตรลับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ต้องใช้ธูปกี่ดอก บูชาด้วยดอกไม้อะไรดี

การจุดธูปบูชา เสริมดวงชะตาหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมาการจุดธูป เทียน หมายถึง ไหว้พระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์

การจุดเทียน เป็นตัวแทนของ แสงสว่างชีวิต

ดอกไม้หอม แทนคุณงามความดี ความเจริญ

การสักการะ ถือเป็นการทำอามิสบูชา ให้เกิดมงคลแก่ชีวิต โดยการบูชาสิ่งที่ดี ทำให้ตัวเรา มีบารมีมากขึ้น จึงใจสงบขึ้น

การสักการะใช้ธูปกี่ดอก

๑.พระพุทธรูป ใช้ ๓ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

๒.พระสงฆ์ ใช้ ๓ ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

๓.พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม จุดธูป ๙ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

๔.พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕ขอพร จุดธูป ๙ ดอก

๕.พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพรจุดธูป ๙ดอก

๖.พระแม่อุมาเทวี ขอพรจุดธูป ๙ดอก (องค์เทพองค์พรหม)

-บน ๓๙ ดอก – บวงสรวง ๑๖ ดอก

๗.ปู่ฤาษี ขอพรจุดธูป ๙ ดอก

๘.พระภูมิเจ้าที่ -เทพ ใช้ธูป ๙ ดอก

– เทวดาธรรมดา ๕ ดอก

– ผี ๑ ดอก

๙.กุมารทอง -จากวัด ใช้ธูป ๕ ดอก

– วิญญาณลูก ๑ ดอก

๑๐.ไหว้บรรพบุรุษ ให้จุดธูป ๑ ดอก

๑๑.ว่านมงคลกาหลง ให้ธูป ๕ ดอก

๑๒.พระแม่นางกวัก ให้จุดธูป ๙ ดอก

การจุดธูปเพื่ออะไร

การจุดธูป ๑ ดอก : เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น

การจุดธูป ๒ ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหาร

การจุดธูป ๓ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

การจุดธูป ๔ ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี

การจุดธูป ๕ ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์

การจุดธูป ๖ ดอก : เป็นการ จุดธูปเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์(๑) คนที่เกิดวันอาทิตย์

การจุดธูป ๗ ดอก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว

จุดธูป ๘ ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตา ตามกำลังพระอังคาร (๓) และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์

จุดธูป ๙ ดอก เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่าเจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ

จุดธูป ๑๐ ดอก เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ (๗) มีกำลัง ๑๐ เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

จุดธูป ๑๑ ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง

จุดธูป ๑๒ ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู (๘) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนที่เกิดวันพุธกลางคืน

จุดธูป ๑๓ ดอก : เป็นเลขไม่เป็นมงคล จึงไม่นิยมจุดบูชา

จุดธูป ๑๔ ดอก ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์ (เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)

จุดธูป ๑๕ ดอก ใช้สวดบูชาดวงชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของดาวจันทร์ (๒)

จุดธูป ๑๖ ดอก เป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ ๑๖ชั้น

จุดธูป ๑๗ ดอก เป็นการเสริมดวงชะตา สวดเสริมดวงชะตา

จุดธูป ๑๘ดอกไม่นิยมจุด

จุดธูป ๑๙ ดอก บูชาเทวดาทั้ง ๑๐ทิศ

จุดธูป ๒๑ ดอก บูชาพระคุณของพ่อ การบูชาแม่พระธรณี

จุดธูป ๓๒ ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง ๔ ทิศ การไหว้ ๑๖ชั้นฟ้า ๑๕ชั้นดินและ ๑โลกมนุษย

จุดธูป ๓๙ ดอก การบูชาพระแม่โพสพ

จุดธูป ๕๖ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า

จุดธูป ๑๐๘ ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

การนำดอกไม้ มาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เหมาะสม และความหมายของดอกไม้ชนิดนั้น ๆ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่า ดอกไม้ต่าง ๆ ที่เรานำมาถวายให้ท่านนั้น มีความหมายว่าอย่างไร มิใช่ว่า เห็นเขาถวายพวงมาลัย เราก็ถวายตามเขา โดยที่มิได้รู้ถึงความหมายของดอกไม้เหล่านั้นเลย ดังนี้.

– พระพุทธรูป ดอกบัว, ดอกมะลิ, ดอกพุด, เขี้ยวกระแต

– พระพุฒาจารย์โต ดอกบัว, ดอกมะลิ,

– หลวงปู่ทวด ดอกมะลิ, ดอกกุหลาบ

– หลวงพ่อปาน ดอกมะลิ, ดอกกล้วยไม้

– เสด็จพ่อ ร.๕ กุหลาบแดง, กุหลาบชมพู, มะลิหอม

– พระโพธิสัตว์กวนอิม ดอกบัวหลวง ไผ่กวนอิม

– พระแม่อุมาเทวี ดอกดาวเรือง, ดอกกุหลาบแดง, ใบมะตูม

– พระแม่อุมาปางกาลี ดอกชบา, ดอกกุหลาบแดง, หญ้าแพรก

– พระแม่ลักษณ์ ดอกบัว, ดอกกุหลาบแดง, ใบมะตูม, ดอกดาวเรือง

– พระศิวะ ดอกลำโพง, ดอกบัว, ดอกมะลิ

– พระนารายณ์ ดอกมะลิ, ดอกบัว, ดอกดาวเรือง

– พระพรหม ดอกดาวเรือง, ดอกมะลิ

– พระพิฆเนศวร์ ดอกดาวเรือง, ดอกบัวแดง, ดอกกุหลาบ

– พ่อปูฤาษีทั้ง ๑๐๘ พระองค์ ดอกมะลิ, ดอกกุหลาบ

– พระภูมิ ดอกดาวเรือง, มะลิ, กล้วยไม้,

– เจ้าที่ คุณตา คุณยาย ดอกมะลิ, กล้วยไม้

– นางกวัก ดอกกุหลาบ, ดอกมะลิ

– กุมารทอง ขนมที่ต้องมีแล้วถวาย, ดอกมะลิ

ความหมายของดอกไม้ต่างๆ ตามโบราณท่านมีความเชื่อว่า ดอกไม้แต่ละอย่างนั้น ยังมีความหมายในตัวของมันเอง ท่านจึงนำดอกไม้แต่ละชนิด มาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่ว่าผู้ได้นำดอกไม้อะไรมาถวาย การดำรงชีวิตของผู้นั้น จะได้รับผลตามความหมายของดอกไม้ ที่นำมาถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ ดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายดังนี้

– ดอกมะลิหอม หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข

– ดอกพุด หมายถึง พบแต่สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่บริสุทธิ์

– เขี้ยวกระแต หมายถึง มองเห็นแต่สิ่งที่ดี

– ดอกบัวหลวง หมายถึง ความสุข, ความสำเร็จ

– กุหลาบแดง หมายถึง ความรักที่สดชื่น

– กล้วยไม้ หมายถึง ทำอะไรราบรื่น

– ไผ่กวนอิม หมายถึง เป็นมิ่งขวัญแก่ตนเอง

– ดาวเรื่อง หมายถึง พบแต่ความรุ่งเรื่อง

– ใบมะตูม หมายถึง มีชื่อเสียง

– ดอกชบา หมายถึง พบความสำเร็จ

– หญ้าแพรก หมายถึง มีความฉลาด

– ดอกลำโพง หมายถึง มีความโด่งดังทั่วฟ้า

– บานไม่รู้โรย หมายถึง รักไม่รู้โรย

ตามความเชื่อของคนโบราณ ในการนำผลไม้ขึ้นหิ้งบูชานั้น จะต้องคัดสรรผลไม้ที่มีชื่ออันเป็นมงคล ส่วนผลไม้ที่มีชื่อไม่เป็นมงคลนั้น ห้ามนำขึ้นบูชาบนหิ้งเด็ดขาด มีทั้งหมด ๑๕ อย่าง ได้แก่

๑. ละมุด เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักไม่โดดเด่น ปิดๆ ซ่อนๆ

๒. มังคุด เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่ได้ดีเท่าที่ควร ไปไม่ถึงที่สุด มันกุด ๆ ด้วน ๆ ไม่โดดเด่น

๓. พุทรา เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วดีในช่วงแรกๆ ช่วงหลังๆ ซาซา

๔ มะเฟือง เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักผืดเคือง ไม่อะไรก็อะไร สักอย่าง

๕. มะไฟ เชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักต้อง เร่งๆ รีบๆ เหมือนไฟลน ไม่ได้คุณภาพ

๖. น้อยหน่า เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักมีปัญหา อุปสรรค เล็กน้อย จุกๆจิกๆ อยู่เสมอๆ ทำแล้วได้ผลเพียงน้อยนิด

๗. น้อยโหน่ง เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ได้ผลสมบรูณ์เพียงน้อยนิด มีอุปสรรคปัญหา ไม่สมบรูณ์แบบ

๘. มะตูม เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับชื่อที่ตูมอยู่ตลอด ไม่ก้าวหหน้า ไปไม่ได้ไกล

๙. มะขวิด เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วมักจะประสบปัญหา วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ครบ ขาดโน่น ขาดนี่เสมอ

๑๐. ลูกจาก เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ยั่งยืน

๑๑. ลูกพลับ เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ผลงานต้องโดนเก็บใส่ลิ้นชัก ไม่ได้แสดงผลงาน ไม่ก้าวหน้า

๑๒. ลูกท้อ เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่มีกำลังใจ

๑๓. ระกำ เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ประสบความสำเร็จ

๑๔. กระท้อน เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว สิ่งที่ดีๆ ที่ต้องการเผยแพร่ออกไป กลับสะท้อนมายังจุดเดิม

๑๕. ลางสาด เชื่อกันว่า เป็นผลไม้ที่มียาง ทำอะไรแล้วมักจะมีเรื่อง ยุ่งยากวุ่นวาย

Loading...

Similar Articles

ไอเดียแปลก!! ปลูกพริกกลับหัว ปลูกแบบเก๋ๆ ทำขายเป็นอาชีพเสริมได้

ได้ใจทั้งโซเชียล! ครูสาวถอดเครื่องแบบ ใส่ชุดบ้านๆ ช่วยพ่อไถนา ทั้งสวยทั้งเก่งแถมกตัญญูอีก

กรมอุตุฯ เตือน เหนือ-อีสานเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 20-23 มี.ค.นี้ มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บ

คิดฮอดบ้าน! หนูน้อยช่วยพ่อ-แม่ถอนกล้า ทำนา วิธีทำนาแบบดั้งเดิม ปัจจุบันหาดูยากมาก! (มีคลิป)

ยอดกตัญญู..ช่างภาพหนุ่มเปิดใจ เก็บเงิน 4 ปี สร้างบ้านหรูให้แม่ ก้าวข้ามชีวิตวัยเด็กเช่าที่วัดนอน

คนสุรินทร์ผวาดวงไฟประหลาด ลือเป็น ‘กระสือ’ หรือ ‘ผีโพง’

5 thoughts on “แชร์เก็บไว้เลย “สูตรลับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ต้องใช้ธูปกี่ดอก บูชาด้วยดอกไม้อะไรดี

  1. I just like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at once more right here frequently. I’m relatively sure I will be informed many new stuff right here! Good luck for the following!|

  2. I was curious if you ever thought of changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?|

Leave a Reply

Top