สุดฮือฮา!!! ย่าทวดมุสลิม 5 แผ่นดิน…อายุมากที่สุดในไทย สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย

ย่าทวด นางแวบีเดาะ อาเยาะหะยี อ. ยะรัง จ.ปัตตานี เกิดในปี พ.ศ.2429 ปัจจุบันอายุ 131 ปี มีบุตร 7 คน เสียชีวิตแล้ว 4 คนยังมีชีวิตอยู่ 3 คน มีหลานทั้งหมด 26 คน สามีเสียชีวิตแล้ว ย่าทวดถือเป็นหญิงที่มีอายุยืนยาวที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยแม่ย่าทวดวัย 131 ปี เปิดเผยถึงเคล็ดลับที่ทำให้ตนมีอายุยืนยาวขนาดนี้ว่า ตนไม่เคยรับประทานสัตว์ใหญ่ จะเน้นทานปลาเป็นหลัก ทานผักริมรั้วไร้สารพิษ ชอบทานผลไม้ และที่สำคัญดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำ การให้ความสำคัญกับการกินนั้นถือเป็นเคล็ดลับที่แม่ทวดได้บอกต่อกับลูกๆหลานของตน

ในอดีตนั้นย่าทวดประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำไร่ และเป็นครูสอนอัลกุรอานให้กับเด็กๆและคนในหมู่บ้าน ซึ่งการใช้ชีวิตมายาวนานนั้น เรื่องจิตใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ คนที่อยู่กับศาสนาที่แท้จริงนั้น ทำให้จิตใจสงบมีความสุข และจะได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้า ในการตอบแทนความดี เราในฐานะที่เป็นลูกหลาน จึงควรนำท่านแม่ทวดเป็นแบบอย่างในเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างสงบ เรียบง่าย และใช้ศาสนามายึดเหนี่ยวจิตใจ อันจะนำไปสู่ความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง นอกจากนี้คุณย่าทวดยังได้สวดดูอาร์ (ขอพร)ให้พรแก่ทุกคนที่มาเยี่ยม อีกด้วย อย่างไรก็ตามแม่ทวดวัย 131 ปี จะเป็นหญิงไทยที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทยหรือไม่นั้นจะต้องทำการตรวจสอบกันจากทะเบียนราษฎร์ต่อไป สำหรับนางแวบีเดาะ จากการตรวจสอบหลักฐานจากทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยทะเบียนบ้านไม่ระบุวันและเดือนที่เกิด แต่ระบุเพียงปีเกิดคือปี 2429 ปัจจุบันอายุ 131 ปี จัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันสายตาไม่ค่อยชัด แต่การได้ยินและการสื่อสารยังปกติ

ขอบคุณ : NBT Yala

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *