สาธุกันรัวๆ!!! เผยความลับ 5 ข้อ บุคคลที่พญานาคอยู่ด้วยแล้วจะพารวย

“พญานาค” นาค มีลักษณะ งูใหญ่ มีหงอน สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และ บันไดสายรุ้งสู่จักรวาล เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ จากการจำศีล บำเพ็ญภาวนา ศรัทธาในพุทธศาสนา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เราจะพบเห็น เป็นรูปปั้นหน้าโบสถ์ ตามวัดต่างๆบันไดขึ้นสู่วัดในพุทธศาสนา ภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง กับศาสนาพุทธอีกมากมาย นาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำ บางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้า ตำนานความเชื่อเรืองพญานาคมีความเก่าแก่มาก พญานาคแปลงกายได้ ถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรก็ได้ แต่ในสภาวะ 5 อย่างนี้ จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิม คือ ขณะเกิด ขณะลอกคราบ ขณะสมสู่กันระหว่างนาคกับนาค ขณะนอนหลับ โดยไม่มีสติ และที่สำคัญ ตอนตาย ก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิม

 

 

พญานาค อาศัยอยู่ใต้ดิน หรือบาดาล คนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลก ก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวว่า ที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดิน 1 โยชน์ หรือ 16 กิโลเมตร มีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไม่แพ้สวรรค์ ที่มีอยู่ถึง 7 ชั้น เรียงซ้อนๆ กัน ชั้นสูงๆ ก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์

พญานาคมี 4 ตระกลู ที่สวยสดงดงามตามแบบฉบับ วัดถาวรชัยศิริ
มีศิลปะของไทย 2 พระองค์ และ ของศิลปะ ขอม 2 พระองค์ ดังนี้

1.ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง ( ศิลปะไทย )

2.ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว ( ศิลปะไทย )

3.ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง ( ศิลปะขอม )

4.ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ ( ศิลปะขอม )

บุคคลที่พญานาคอยู่ด้วยแล้วจะพารวย 5 ข้อ”

1.เป็นบุคคลที่มีความเชื่อศรัทราต่อพญานาคด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่เป็นเพียงการท้าทาย หากตั้งมั่นที่จะมีทรัพย์ ให้ขอทรัพย์ควบคู่ไปกับการสร้างบุญ เพียงท่านใช้จิตละลึกถึงพญานาค ท่านจะเข้ามาปกปักรักษาในทันทีและร่วมประทานพรสร้างบุญร่วมกับผู้ที่มีความศรัทรา บางคนเกิดอัศจรรย์ฝันเห็นงูฝันเห็นพญานาคบ่อยครั้ง (ให้ท่านขอพรละลึกถึงและทำบุญท่านจะได้พรอันประเสริฐ)

2.ต้องเป็นคนที่มีสัจจะในคำพูดวาจา (ปากเป็นนายกายเป็นบ่าว) หากทำได้ถือสัจจะวาจาตนอย่างที่ตั้งมั่นไว้ จะได้รับคุณมหาศาลจากพญานาค บารมีในกายเหลือล้นผู้คนยกย่องชะตาสูงขึ้น สามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้ในอนาคต และสิ่งที่ขอพรไว้จะสำเร็จโดยพลัน

3.ต้องเป็นคนที่มีศีลคิดดี ตั้งมั่นจิตตนอยู่ในบุญกุศลและคุณงามความดี ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนหรือคิดร้ายผู้อื่น ไม่ขอพรท่านให้ช่วยเหลือในสิ่งที่เลวร้าย เพราะพญานาคท่านคือเทพที่กำเนิดมาเพื่อสร้างบุญและอยู่กับคนที่จิตใจดี

4.ผู้ที่ละลึกถึงท่านเสมอ หากทำกิจการการค้า ทำงานทุกอาชีพ ให้ละลึกถึงท่านขอพรท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนพ่อแม่ กล่าวให้ท่านช่วยเหลือขอสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จทีละอย่าง เมื่อได้ตามที่หวัง ให้ทำบุญถวายท่านหรือปฏิบัติธรรมถวายพญานาคที่คุ้มครอง ความสำเร็จ ความมงคลในชีวิตจะบังเกิดมหาศาลอย่างที่ท่านคาดไม่ถึง และเป็นการเสริมบุญบารมี ให้พญานาคที่คุ้มครองเรา ให้ท่านมีบุญเหลือล้นในการคุ้มครองและประทานพร ขอพรท่านให้เป็นมหาเศรษฐีนักบุญสร้างบุญในพระพุทธศาสนาร่วมกัน

5.ทุกการทำบุญให้ละลึกถึงองค์พญานาค หมั่นสวดมนต์เสริมชะตาชีวิตตน และปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นการเปิดความรุ่งเรืองตั้งแต่แก่นแท้ภายในจิตใจ สร้างกุศลให้ชีวิตปรับดวงใหม่ให้เป็นเศรษฐีแล้วความสำเร็จรอบด้านจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างที่ไม่คาดคิด

ขอบคุณข้อมูลจาก: เพจนาคารามันตรา

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *