You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > โดนแล้ว!! ตำรวจที่รับแจ้งความ “เปรมชัย” ข้อหาทารุณสัตว์โดนภาคทัณฑ์แล้ว ! เหตุบกพร่องต่อหน้าที่

โดนแล้ว!! ตำรวจที่รับแจ้งความ “เปรมชัย” ข้อหาทารุณสัตว์โดนภาคทัณฑ์แล้ว ! เหตุบกพร่องต่อหน้าที่

โดนแล้ว!! ตำรวจที่รับแจ้งความ “เปรมชัย” ข้อหาทารุณสัตว์โดนภาคทัณฑ์แล้ว ! เหตุบกพร่องต่อหน้าที่

จากกรณีที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่รับแจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์ต่อนายเปรมชัย กรรณสูตรจะโดนลงโทษนั้น ล่าสุดโดนภาคทัณฑ์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้

“ผู้กำกับ สภ.ทองผาภูมิ” มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ “ร.ต.อ.สุมิตร บุญยะนิจ” รับแจ้งความ “เปรมชัย” ทารุณสัตว์ ทั้งที่นิยาม “สัตว์” ไม่ถูกต้อง อ้างบกพร่องต่อหน้าที่ ไม่ตรวจสอบข้อกฎหมายให้แน่ชัดว่าผิดหรือไม่แต่กลับรับคำร้องทุกข์ไว้

วันที่ 28 ก.พ.61 พันตำรวจเอก วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจทองผาภูมิ ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิที่ 37/2561 เรื่องลงโทษภาคทัณฑ์

มีรายละเอียดว่า … ตามที่ นายณรงค์ชัย สังวรวงศา หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พุทธศักราช 2557 ได้มาแจ้งความร้องทุกข์เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 ให้ดำเนินคดีกับ นายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก ในความผิดฐานกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร และได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบแล้วนั้น แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 นายณรงค์ชัย ได้เดินทางมาพบ ร้อยตำรวจเอกสุมิตร บุญยะนิจ พนักงานสอบสวนพร้อมกับได้ให้ปากคำเพิ่มเติมว่า หลังจากตนได้มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 ปรากฏว่าได้ไปตรวจสอบกับคำนิยามของคำว่า สัตว์ ตามมาตรา 3 ให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีกำหนด และได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารัฐมนตรียังมิได้ประกาศกำหนดสัตว์ตามธรรมชาติว่าต้องเป็นสัตว์ชนิดใด จึงได้ขอถอนคำร้องทุกข์ไปตามระเบียบแล้ว นั้น

การกระทำของ ร้อยตำรวจเอกสุมิตร บุญยะนิจ พนักงานสอบสวน เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ ไม่ตรวจสอบข้อกฎหมายให้แน่ชัดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ และรับคำร้องทุกข์ไว้

ฉะนั้น อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2547 มาตรา 89 ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษข้าราชการตำรวจ อัตราโทษและการลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พุทธศักราช 2547 จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ร้อยตำรวจเอกสุมิตร บุญยะนิจ

ร.ต.อ.สุมิตร บุญยะนิจ

อนึ่ง ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธสักราช 2547 และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

ที่มา MGR Online

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top