You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > เช็คด่วน!! 5 จุดต่อไปนี้ในบ้านห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าอยากให้ชีวิตราบรื่น

เช็คด่วน!! 5 จุดต่อไปนี้ในบ้านห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าอยากให้ชีวิตราบรื่น

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมี เพราะคนไทยเชื่อว่าเป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้าน เพื่อความสบายใจและให้เป็นศิริมงคลแก่คนในบ้าน แต่ก็ใช่ว่าจะนำไปวางหรือไปจัดตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ โดยคิดง่ายๆ ซะว่า “ท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว” คิดผิดคิดใหม่ เพราะการตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระพุทธรูป หากวางผิดที่ก็ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในบ้านได้

ตำแหน่งต้องห้าม 5 จุดที่ควรละเว้น

1) ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงผนังห้องน้ำ ตามหลักเบญจธาตุ (5 ธาตุ) สิ่งศักดิ์แทนความหมายของธาตุไฟ ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วม คือ ธาตุน้ำ ซึ่งตามธรรมชาติน้ำจะดับไฟ จึงถือเป็นธาตุที่กระทบหรือพิฆาตกัน

2) ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือขอบประตู เพราะประตูเป็นจุดที่ไม่มั่งคั่ง กระแสที่วิ่งลอดไปมาจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย

3) ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้คานบ้าน เพราะคานจะกดทับองค์ทำให้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกกดเอาไว้ ไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่

4) เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ห้ามเป็นห้องน้ำหรือเตียงนอน ถือว่าไม่แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

5) ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงเสาที่ลอย เสาลอยแสดงถึงความไม่มั่นคง การเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวางในที่ที่ไม่มั่นคง

เรื่องข้อห้ามของการวางสิ่งศักดิสิทธิ์ไว้ตามจุดต่างๆ ของบ้านนั้น เป็นความเชื่อที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคล แต่เพื่อความสบายใจ การเชื่อคำเตือนคนโบราณก็ถือว่าไม่เสียหาย เพราะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุมีผลของความเชื่อ และให้ผลดีเสมอ

ที่มา jackpotded

Loading...

Similar Articles

44 thoughts on “เช็คด่วน!! 5 จุดต่อไปนี้ในบ้านห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าอยากให้ชีวิตราบรื่น

Leave a Reply

Top