โฆษกฯ เผยความเห็นประชาชน ส่วนใหญ่หนุน “ประยุทธ์” อยู่ต่อจนกว่าปฏิรูปแล้วเสร็จ

โฆษกฯ เผยความเห็นประชาชน ส่วนใหญ่หนุน “ประยุทธ์” อยู่ต่อจนกว่าปฏิรูปแล้วเสร็จ

สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ความเห็นประชาชนต่อ 4 คำถามของนายกรัฐมนตรี พบสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ต่อจนกว่าปฏิรูปทุกด้านจะแล้วเสร็จ

วันนี้ (30 พ.ย.) เฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ของสำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่อินโฟกราฟิกหัวข้อ “ความคิดเห็นประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย ที่รวบรวมความคิดเห็นประชาชนตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. ถึง 27 ต.ค. 2560 ระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล

ส่วนคำถามที่ว่า การเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงอนาคตของประเทศ เรื่องการปฏิรูปประเทศ และไม่มียุทธศาสตร์ชาติ ถูกต้องหรือไม่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ถูกต้อง และสนับสนุนให้มีการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จเป็นรูปธรรมในรัฐบาลชุดนี้

ส่วนคำถามที่ว่า หากได้รัฐบาลที่ไม่มีธรรมาภิบาล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เสนอแนะให้ใช้กลไกด้านกฎหมายและการปฏิรูป เช่น ให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง, ให้มีการใช้กฎหมายที่เข้มงวด มีบทลงโทษที่รุนแรงต่อนักการเมืองที่กระทำผิด, ให้มีกฎหมายลงโทษที่รุนแรงต่อผู้ซื้อสิทธิขายเสียง, ให้มีการเปิดเผยประวัติผลงานของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งให้สาธารณชนทราบ และสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในตำแหน่งต่อไป จนกว่าการปฏิรูปจะแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ คำถามที่ว่า คิดว่านักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งหรือไม่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควร, คำถามที่ว่า หากยังมีนักการเมืองประเภทเดิมเข้ามาอีก ต้องการให้ใครเป็นผู้แก้ไข ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้เหมาะสมเป็นลำดับแรก และคำถามที่ว่า ควรมีวิธีการแก้ไขด้วยวิธีใด เห็นว่าใช้วิธีทางกฎหมายและการปฏิรูป, มีบทลงโทษที่รุนแรง และตัดสิทธินักการเมืองกระทำความผิดอีก, มอบภารกิจการปฏิรูปประเทศในทุกด้านให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนจึงค่อยมีการเลือกตั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก ผู้จัดการออนไลน์

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.