แถลงสำนักพระราชวัง สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาฯ

แถลงสำนักพระราชวัง สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาฯ

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ เข้ารับการตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ …

วันที่ 28 พ.ย. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ (General Physical Check-up) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2560

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.