ผู้ตรวจการฯ รับเรื่อง เตรียมสอบ ‘มีชัย’ ตั้งลูกเป็นเลขาฯ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับคำร้องนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้สอบ นายมีชัย และหัวหน้า คสช.ฐานเอื้อประโยชน์ กรณีตั้งลูกสาวเป็นเลขาส่วนตัวแล้ว

สำหรับเหตุผลประกอบคำร้อง ระบุพฤติการณ์ว่า การแต่งตั้งบุตรสาว นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นเลขาฯส่วนตัว รับค่าตอบแทนเดือนละ 47,500 บาท มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 โดยคำสั่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช.และคำสั่งเหล่านี้ออกโดยฝ่ายกฎหมาย คสช.ซึ่งนายมีชัยมีตำแหน่งอยู่ด้วย

เห็นว่า เข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์ของรัฐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง และและพระราชบัญญัติ ป.ป.ช.2542 มาตรา 100 และมาตรา 103 ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และส่งศาลปกครอง

นอกจากนี้ ยังขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา 573 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาท้องตลาด ทั้งนี้นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว

ด้าน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย เรียกร้ององค์กรอิสระ ตรวจสอบบรรดาโครงการที่ส่อไม่โปร่งใส ทั้ง การจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยราคาสูงเกิน จริง 573 ล้านบาท เครื่องตรวจระเบิด GT200 เรือเหาะตรวจการณ์ภาคใต้ การอนุมัติเอกชนรายใหญ่ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ องค์กรอิสระต้องตรวจสอบตรงไป ตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ หรือทำตัวเป็นสารฟอกขาว

ที่มา Voice TV

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.