“กู้ซ่อมรถ-บ้าน” ธอส. จัด 6 มาตรการ พักหนี้-ลดดอก ช่วยลูกค้าน้ำท่วม

“กู้ซ่อมรถ-บ้าน” ธอส. จัด 6 มาตรการ พักหนี้-ลดดอก ช่วยลูกค้าน้ำท่วม

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท สำหรับจัดทำโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 60 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดจำนวน 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่มีอยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคารถูกน้ำท่วม จะลดภาระดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ โดยปลอดดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-12 คิดเอ็มอาร์อาร์ลบ 2.5% ต่อปี ปีที่ 2เอ็มอาร์อาร์ลบ 2% ปีที่ 3เอ็มอาร์อาร์ลบ1% และปีที่ 4 จนครบสัญญา เอ็มอาร์อาร์ลบ0.5-1%

สำหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่อาคารหรือบ้านได้รับความเสียหาย สามารถขอกู้เพิ่ม หรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลังเดิม หรือกู้ซ่อมแซมโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3.00%ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้นคิดเอ็มอาร์อาร์ลบ 0.5-1% ต่อปี ส่วนลูกหนี้ที่หลักประกันเสียหาย และกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ได้ 1 ปี 4 เดือน คิดดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรกโดยไม่ต้องชำระเงินงวด จากนั้นเดือนที่ 5-16 ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน และเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ ให้กับมาผ่อนตามปกติ

ส่วนลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน ขณะที่ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระโดยใช้ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญากู้ และสุดท้ายกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของค่าอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก  เดลินิวส์

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.