7 สถานที่ท่องเที่ยว “แดนอีสาน” ที่สักครั้งในชีวิตคุณต้องไปเยือนให้ได้!!!

ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีเนื้อที่มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีด้วยกันถึง 20 จังหวัด โดยผู้คนที่อาศัยจะมีสำเนียงภาษาอีสานเป็นเอกลักษณ์ที่คล้ายกับสำเนียงของภาษาลาว รวมไปถึงวัฒนธรรมอย่างอื่นที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อาหาร ดนตรี ศิลปะการแสดง ฟ้อนรำ หมอลำ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งในครั้งนี้ ทาง CheckInChill จะมีสถานที่ท่องเที่ยวใดของ ภาคอีสาน และจะมีความ UNSEEN มากแค่ไหนมาแนะนำ เชิญชมด้านล่างได้เลยครับ

1. ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะ ซึ่งมีการนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด โดยตัวปราสาทประธานของ ปราสาทหินพนมรุ้ง จะตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นในที่มีห้องที่เรียกว่า ห้องครรภคฤหะ เป็นที่ประดิษฐาน ศิวลึงค์ ซึ่งแทนองค์พระศิวะ แต่ทว่าประติมากรรมชิ้นนี้ได้สูญหายไป อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงผ่านประตูทั้ง 15 บานเป็นแนวตรง โดยจะเกิดขึ้นในวันที่ 3 – 5 เมษายน และ 8 – 10 กันยายนของทุกปี ซึ่งจะเป็นในช่วงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น ส่วนในช่วงเวลาของดวงอาทิตย์ตกที่แสงรอดผ่าน จะอยู่ในช่วงวันที่ 6 – 8 มีนาคม และ 6 – 8 ตุลาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความมหัศจรรย์และเป็นที่เที่ยวแหล่งสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์

2. สามพันโบก

สามพันโบก ตั้งอยู่ใน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ที่เกิดการกัดเซาะของกระแสน้ำที่มีเวลานานมากกว่าพันปี จนเกิดเป็นร่องหินขนาดสูงใหญ่ที่มีรูปร่างแปลกตาและมีแอ่งเล็กแอ่งน้อยกระจัดกระจายอยู่บนลานหินที่มีจำนวนมากกว่าถึง สามพันหลุม ซึ่งจะมีระยะทางทอดยาวกว่า 5 กิโลเมตร ของทั้งสองริมแม่น้ำโขงทั้งไทยและลาว จนได้ชื่อที่ชาวบ้างต่างเรียกกันว่า ว่าแกรนแคนยอนน้ำโขง ทั้งนี้เวลาที่สามารถเข้ามาดูความสวยงามของ สามพันโบก ได้จะอยู่ในช่วง เดือน ตุลาคม – พฤษภาคม เนื่องจากเป็นเวลาน้ำลด ถ้าหากอยู่ในช่วงที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงมีมาก แก่งหินต่าง ๆ ก็จะจมอยู่ใต้แม่น้ำ

 

3. ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน

ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน อยู่ที่ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่บนพื้นที่ที่มีขนาดถึง 22,500 ไร่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์วิทยาเป็นอย่างมากเต็มไปด้วยพืชน้ำ พันธุ์ปลา และพันธุ์นกต่าง ๆ ภายในบึงหนองหานนักท่องเที่ยวจะได้ชมดอกบัวสีแดงบานเต็มทั่วผืนน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ไกลจนสุดสายตา โดยช่วงที่นักท่องนิยมเข้ามาเที่ยวชมจะอยู่ในช่วง เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยดอกบัวจะเบ่งบานมากที่สุดตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.00 น.

4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงถึงการดำรงชีพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ที่ได้จัดแสดงรวบรวมหลักฐานชิ้นสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตร เครื่องปั้นดินเผา และวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการขึ้นบัญชีโดยองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย

5. พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าว ตั้งอยู่ในตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดการฬสินธุ์ เป็นสถานที่ศูนย์วิจัยและจัดแสดงเกี่ยวกับไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยที่มีการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ที่โครงสร้างของกระดูกยังคงความสมบูรณ์แบบอยู่ โดยภายในอาคารจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการจัดแสดงการกำเนิดโลก ส่วนที่ 2 แสดงการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึงไดโนเสาร์ และส่วนที่ 3 จัดแสดงการกำเนิดมนุษย์

6. เชียงคาน

เชียงคาน เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเลย เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งติดริมฝั่งโขง สุดเขตชายแดนของประเทศไทย โดยในย่านของชุมชนบริเวณนั้นมีลักษณะของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องแถวไม้ หรือบ้านไม้ ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นเสน่ห์ของ เชียงคาน บรรยากาศโดยรอบมีความเงียบสงบ นักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเชียงคาน อีกทั้งยังสามารถล่องเรือเพื่อเยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศของทั้งสองริมฝั่งแม่น้ำโขง

7. อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ที่มีเขตแดนติดกับประเทศลาว พื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติภูเรือ รายล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับกับที่ราบเป็นบางส่วน สาเหตุที่มีชื่อว่า “ภูเรือ” มาจากลักษณะของเขาลูกหนึ่งที่มีหน้าผาชะโงกยื่นออกมาคล้ายกับเรือสำเภาใหญ่ และบริเวณที่ราบบนยอดเขาจะมีลักษณะคล้ายกับท้องเรือ ด้วยความสูงถึง 1,365 เมตรวัดจากระดับน้ำทะเล จึงทำให้ อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาพักผ่อน

 

“สำหรับ 7 สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ “แดนอีสาน” มีที่ไหนถูกใจบ้างครับ? และในครั้งถัดไปเราจะมีเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวใดมาแนะนำ ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตาม ไม่พลาดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก อย่างแน่นอน”  >> ติดตามเราบน Facebook <<

ขอบคุณข้อมูลจาก : เช็คอินชิล

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.