สีพระพักตร์อันโศกเศร้า สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรมหาดเล็กทำการปลดดอกไม้รอบพระโกศทองใหญ่

เป็นภาพที่บีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศเหลือเกิน เมื่อได้เห็น สีพระพักตร์อันโศกเศร้า สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรมหาดเล็กทำการปลดดอกไม้รอบพระโกศทองใหญ่

สีพระพักตร์อันโศกเศร้า สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรมหาดเล็กทำการปลดดอกไม้รอบพระโกศทองใหญ่ เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มพิธี ซึ่งประชาชนคนไทยทุกคนในวันนี้ต่างก็มีความรู้สึกโศกเศร้าเพราะนี่คือการสูญเสียครั้งสำคัญ เราได้สูญเสีย “พ่อของแผ่น” หากแต่เชื่อว่าแม้พระองค์จากไปเพียงแค่พระวรกาย แต่ทุกคำสอนและคุณความดีจะยังคงอยู่กับพวกเราตลอดไป

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

#KingRama9

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.