หน้าที่ครั้งสุดท้าย “มนต์ชัย นิลนฤนาท” ผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูงนั่ง หน้าพระมหาพิชัยราชรถ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในริ้วขบวนที่ 2 นั้น คุณมนต์ชัย นิลนฤนาท เจ้าพนักงานในพระองค์ งานรถยนต์พระที่นั่ง ฝ่ายรถยนต์หลวง กองพระราชพาหนะ สารถีผู้ถวายงานรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทำหน้าที่สนองพระเดชพระคุณครั้งสุดท้าย ทำหน้าที่เป็นสารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าพระมหาพิชัยราชรถ

สำหรับนายมนต์ชัย นิลนฤนาท ก่อนหน้านั้นได้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสงานรถยนต์พระที่นั่ง ฝ่ายรถยนต์หลวง กองพระราชพาหนะ ก่อนที่ต่อมาราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดยนายมนต์ชัย นิลนฤนาท ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ราชการบริหารส่วนกลางสำนักพระราชวัง เมื่อปี พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ จะประกอบด้วย พนักงานถือบังพระสูรย์ พนักงานถือพระกลด พนักงานถือพัดโบก พนักงานภูษาประคองพระบรมโกศ พนักงานถือพระกรดถวายพระบรมโกศ พนักงานถือบังพระสูรย์หักทองขวาง สารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าราชรถพระนำ สารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าพระมหาพิชัยราชรถ

ขอบคุณที่มา : FB :Tawatchai Kitiyapichatkul และ ข่าวสด

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.