You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถุงยังชีพ แก่พสกนิกรประสบอุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด

พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถุงยังชีพ แก่พสกนิกรประสบอุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการถูกน้ำท่วมฉับพลัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ 159 ตำบล 1,766 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 575,350 ไร่ ในอำเภอเกษตรวิสัย ได้รับความเสียหาย จำนวน 13 ตำบล 174 หมู่บ้าน จำนวนรวม 2,000 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเกษตรวิสัย ที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวนรวม 1,000 ครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ผู้ที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐ

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top